Innenriks

Dette er Norges mest belastede lastebilveier

12 sekunder. Lenger tar det ikke mellom hver lastebil der hvor lastebiltrafikken er på det travleste.

Her ved trafikkregistreringssentralen Solvik Ramstad dundrer lastebilene forbi døgnet rundt, både inn og ut av Oslo.

Daglig passerte i gjennomsnitt 7.143 lastebiler og andre tunge kjøretøy trafikkregistreringsstasjonen Solvik Ramstad på E18 i Bærum i fjor, viser tall Dagsavisen har fått fra Statens vegvesen.

Det tilsvarer 298 lastebiler i timen, og fem lastebiler i minuttet.

Se oversikten over de travleste veiene nederst i saken!

Les også: – Krise! Det er krise! Hvis vi fortsatt ønsker gods på bane i Norge, må det handles nå

Fra jernbane til vei

Snart kan det bli enda tettere mellom lastebilene både på denne og andre veistrekninger. Som Dagsavisen nylig har skrevet, vil kutt i rutetilbudet til godstogselskapet CargoNet, trolig føre til at sentrale aktører som PostNord, Schenker og Posten Bring, flytter store deler av godset sitt fra jernbane til vei. Kuttene trer i kraft i midten av desember.

– Vi vil måtte flytte inntil 30 prosent av godset over på bil, opplyste kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord til Dagsavisen 10. september.

Regnestykket for trafikkregistreringsstasjonen Solvik Ramstad på E18, omfatter både lastebiler på minst 7,6 meter, og også enda lengre semitrailere og vogntog, samt busser og kjøretøy med tilhenger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flest i Oslo og Akershus

Vegvesenet regner i tillegg kjøretøy mellom 5,6 og 7,6 meter som tungtrafikk. Også 2.499 slike kjøretøy, blant annet varebiler og lette lastebiler, passerte daglig Solvik Ramstad i fjor. Inkludert dem tok det ikke mer enn ni sekunder mellom hver gang tellepunktet registrerte tungtrafikk.

Oversikten fra Statens vegvesen viser også at lastebiltrafikken er suverent størst i Oslo og Akershus.

* For lastebiler mellom 7,6 og 12,5 meter er ni av landets ti travleste tellepunkter plassert i Akershus, mens det tiende er i Oslo. Seks av dem er på E18, tre på E6 mens det siste er på riksvei 150. Hvam Sør på E6 i Akershus topper lista med 3.218 lastebiler i daglig gjennomsnitt i fjor.

* For lastebiler mellom 12,5 og 16 meter er fem av landets travleste tellepunkter plassert i Akershus mens resten er i Oslo. Sju er på E6, de tre siste på E18. Smiehagentunnelen på E6 i Akershus topper denne lista med 2.055 lastebiler i daglig gjennomsnitt i fjor.

* For vogntog på minst 16 meter er fem av landets travleste tellepunkter i Akershus, tre i Oslo og to i Østfold. Fem er på E6, fire på E18 og det siste på riksvei 150. Før nevnte Solvik Ramstad topper lista med 3.290 kjøretøy av denne typen, i daglig gjennomsnitt i fjor.

– Den samlede trafikken er stor i Oslo og så også lastebiltrafikken. Dette henger sammen med at stor befolkning og høy økonomisk aktivitet skaper stort transportbehov, sier sjefingeniør Else-Marie Marskar i strategiseksjonen i Vegdirektoratet.

– Lastebiltrafikken kan være stor og varierende også andre steder i Norge avhengig blant annet av bygge- og anleggsaktivitet og/eller transport fra produksjonsanlegg, tilføyer Marskar.

– Det ble gjennomført kontinuerlige trafikkregistreringer ved cirka 1.671 trafikkregistreringsstasjoner i 2017, opplyser Iril Helen Ulvøen ved Geodataseksjonen i Statens vegvesen Region vest.

– I forbindelse med prosjekt et «Handlingsplan Trafikkdata» har vi fått opprettet flere målestasjoner de siste årene, og fått bedre oversikt over veitrafikken og sammensetningen, forteller Ulvøen.

Les også: Samferdselsministeren: – SVs forslag løser ikke noe problem. Det skaper nye. 

– Det er utfordrende

– Hva tenker dere om at det bare er noen sekunder mellom hver lastebil der tungtrafikken er som tettest? Er dette uproblematisk eller medfører det utfordringer med tanke på veislitasje, trafikksikkerhet, klimautslipp, lokal luftkvalitet, kødannelser og gjennomsnittsfarten?

Det spørsmålet svarer Trond Michael Andersen på. Han leder seksjon for drift, vedlikehold og veiteknologi i Vegdirektoratet.

– Vårt fagmiljø har ikke spesifikk kunnskap om den nevnte veistrekningen. Derfor må vi uttale oss på generelt grunnlag. Basert på disse (tallene fra trafikkregistreringsstasjonene) er svaret ja, det er utfordrende for alle de nevnte forhold. Vi vet ikke om disse nye/oppdaterte tungtrafikktallene kan være på kollisjonskurs med det veien i utgangspunktet var dimensjonert for, men det kan være slik. Det kan jo eventuelt være interessant å etter-regne, med tanke på effekt på forventet levetid. Vi vet at tunge kjøretøy sliter veiene vesentlig mer enn lette, og dersom de kommer for tett reduserer det også muligheten for veien til å «komme seg» etter hver passering. Redusert levetid med dertil behov for nye investeringer må ses opp mot samfunnsnytten ved økt transportmengde, svarer Andersen.

– Når det gjelder kødannelser spørs det hvor nært kapasitetsgrensa en allerede ligger. Det er ikke lett å uttale seg på generelt grunnlag, her er det mange faktorer som spiller inn.

Les også: Milliarder av pakker og brev kan bli flyttet fra tog til lastebil 

Dette er Norges travleste veier 

* Statens vegvesen foretok trafikktellinger ved cirka 1.671 kontinuerlige trafikkregisteringstasjoner i 2017.

* Under er de travleste tellepunktene i hvert fylke, også inkludert personbiler og andre kjøretøy.

* Tallet før fylkesnavnet angir rangeringen blant samtlige tellepunkter i Norge, mens det andre tallet angir gjennomsnittlig daglig trafikkmengde samlet sett, altså i begge retninger:

1. Akershus: E18, Høvik: 90.126.

6. Oslo: E18, Maritim: 84.149.

26. Rogaland: E39, Auglend: 62.803.

31. Buskerud: E18, Frydenlund: 58.427.

37. Hordaland: Rv 155, Puddefjordsbroen: 51.352.

49. Vest-Agder: E18, Bjørndalsletta bom: 46.973.

51. Trøndelag: E6, Kroppan bru: 45.652.

64. Østfold: E6, Storebaug: 40.344.

80. Vestfold: Fv 308, Kanalbrua: 32.850.

132. Møre og Romsdal: E136, Volsdalen: 24.111.

133. Nordland: Rv80, Skjæringa: 23.831.

150. Aust-Agder: E18, Bie: 22.143.

151. Troms: E8, Breivika: 22.003.

185. Hedmark: Rv 25, Vestad ved NSB: 19.077.

191. Telemark: E18, Lannerheia: 18.535.

329. Oppland: E6, Mesnadalarmen: 13.982.

344. Sogn og Fjordane: E39, Fjellvegen: 13.503.

389. Finnmark: E6, Alta bru: 12.524.

* Den minst travle trafikkregistreringsstasjonen er for øvrig å finne i Oppland. Forbi Liasanden på fylkesvei 55, var det i gjennomsnitt 27 kjøretøy som daglig passerte i fjor.