Innenriks

Rødt mot blått i pensjonsstriden

Striden om pensjon fra første krone følger vante fronter: Arbeidsgiver mot arbeidstaker, blå mot rød. KrF og Sp vil ikke velge side riktig ennå.

– Jeg håper at KrF og Sp vil se at dette er et forslag som vil gjøre pensjonssystemet vårt mer rettferdig. Det vil hjelpe arbeidere i de mest utsatte delene av arbeidslivet vårt, først og fremst kvinner og ungdom, ved å sørge for at de får en mer rettferdig pensjon.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken etter at finanskomiteens høring om innføring av pensjon fra første krone i privat sektor på Stortinget i går viste at striden vil gå langs den kjente aksen rød mot blå.

Uenighet om kostnader

Dette handler om rettferdighet, var budskapet fra LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene under høringen, der politikerne lytter til innspill fra berørte parter som et ledd i beslutningsgrunnlaget i saken.

Nei, dette handler om konkurransekraft, usikre framtidsutsikter i flere bransjer og en altfor stor sluttregning, sa arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO med underbruk.

Ikke engang tallgrunnlaget er partene enige om: LO mener pensjon fra første opptjente krone for privat sektor vil koste omtrent 2 milliarder. NHO mener det vil koste over dobbelt så mye: 4,8 milliarder kroner, melder Fri Fagbevegelse.

Les også: – Vi engasjerer oss fordi vi har mange lavtlønnede, og dagens lovverk slår verst ut for dem

NHO vil forkaste forslaget

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen snakket om essensen i pensjonsreformen, som er at det skal lønne seg å jobbe, og at arbeid skal gi pensjonsopptjening fra første krone. Det er slik i offentlig sektor, og må være slik i OTP-ordningen i privat sektor, mener arbeidstakerne.

Dagens ordning gir ikke rett til pensjon på beløp under 1G, rett i underkant av 100.000 kroner. Dessuten må man stå i jobb i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen. Ungdom under 20 år har ikke opptjening. Alt er nå på Stortingets bord.

Forslaget må forkastes, sa NHO. Det er dyrt for bedriftene, vil gi staten mindre skatteinntekter og vil gjøre veien inn i arbeidslivet vanskelig for mange. Dessuten er dette en omkamp om årets tariffoppgjør som vil svekke legitimiteten til trepartssamarbeidet, sa NHO.

– Utidig, karakteriserte Virke forslaget, som er stilt av Ap og SV i fellesskap.

Les også: Frp-topp vil ikke gi pensjon fra første krone – med mindre NHO sier ja

Rettferdig, ikke utidig

Det er en avsporing, sier Audun Lysbakken. Pensjon er et politisk spørsmål som Stortinget skal behandle.

– Dette handler om å sette pris på alles arbeid. Stortinget kan ikke akseptere at så mange ikke får pensjon for arbeidet sitt.

Det er et fordelingsspørsmål, sier Lysbakken. I en tid med økende forskjeller er forslaget helt nødvendig. Han tror Sp og KrF vil havne på rett side.

– Begge partiene har mange velgere, kanskje først og fremst kvinner i distriktene, som vil tjene på dette forslaget.

Begge partiene er dessuten opptatt av et regulert arbeidsliv med færrest mulig løsarbeidere.

– Forslaget gjør det mindre lønnsomt for bedriftene å ansette folk i lav stillingsbrøk eller på korte kontrakter, sier Lysbakken.

Stortinget skal behandle saken senere i høst. Sp var representert ved Sigbjørn Gjelsvik i komiteen og Per Olaf Lundteigen på tilhørerbenken. Begge vil avvente behandling i stortingsgruppa før de kommer med et klart standpunkt.

KrF melder via kommunikasjonssjefen at de ikke vet hvor de vil lande i saken.