Innenriks

Vil ikke svare på om han er bekymret for klimaet

Tror vår nye landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) på menneskeskapte klimaendringer?

Årets sommer ble dramatisk for bøndene. Tørke, fôrmangel og elendige avlinger førte til harde forhandlinger mellom bøndene og staten. Det endte med at bøndene fikk en krisepakke på rundt en halv milliard kroner. Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er klar på hva som blir Hoksruds viktigste oppgave som ny landbruksminister.

– Det blir å ivareta landets matsikkerhet når vi får mer ekstremvær. Her må det jobbes på spreng, og det må skje nå, sier Furuberg.

Les også: Jon Georg Dale fornøyd med siste dag på jobben

Klimaproblemet

Bård Hoksrud har snakket mye om lokal matproduksjon og sitt eget nye matregime etter at han ble utnevnt til ny landbruks- og matminister. Han har også avslørt at ku-kunnskapen ikke er helt på topp. På spørsmål fra Nationen om hvor mange spener en ku har, svarte han «kanskje 6 eller 7». Hoksrud ler av det, og når vi spør ham om hvor mange spener en geit har, svarer han kjapt:

– To!

Klimaendringer har landbruksministeren snakket mindre om. Men i et intervju med Nationen, uttalte han:

– Det vi har sett i sommer, viser at klima, uavhengig av hva som har skylda, gir noen konsekvenser man må forholde seg til å gjøre noe med.

Hvorfor skjøt han inn «uavhengig av hva som har skylda»? Tror ikke Hoksrud på menneskeskapte klimaendringer?

– Der har jeg vært veldig tydelig, begynner Hoksrud og legger til:

– Stortinget har satt noen klare krav, og det er min jobb å følge opp dem. Vi har også et veldig godt samarbeid med organisasjonene. Det er enighet om å se på hvordan man skal redusere utslipp. Det er klart at mennesker er med på å påvirke.

– Hvordan da?

– Dyr og mennesker gir utslipp. Spørsmålet er hva som fører til endringene. Men det er viktig for meg å si at både vi og næringen jobber for å få utslippene ned.

– Men tror du på menneskeskapte klimaendringer?

– Poenget er at alt vi gjør er med på å påvirke klimaet. Et vulkanutbrudd og andre naturlige ting har også stor påvirkning. Det viktige er at vi gjør noe med det når det skjer endringer.

– Mange bønder er bekymret for at det blir mer ekstremvær som følge av klimaendringene. Er du blitt mer bekymret etter årets sommer?

– Det som er litt av utfordringene i denne debatten, er at hvis man ikke er bekymret, så blir man plassert på den andre siden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Været og klimaet skifter

– Men er du bekymret for at klimaendringene kan forverre situasjonen for bøndene i framtida?

– Det er ikke tvil om at denne sommeren har skapt store utfordringer for landbruket. Men det er vanskelig å spå hva som kommer til å skje.

– Men hva tror du?

– Været og klimaet skifter. Det har det gjort til alle tider. For meg er det viktigere å se på hva vi kan gjøre her og nå for å legge gode rammebetingelser framover. Vi er veldig godt i gang med det.

– Mange bønder har etterlyst mer satsing på klimatiltak i jordbruket. Vil du at staten skal øke investeringene til slike tiltak?

– Nå er det sånn at klima har vært en stor del av de siste landbruksoppgjørene. Der ligger det også investeringstilskudd til klimatiltak. Regjeringen forhandler nå med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en gjensidig avtale for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket fram til 2030.

Kommentar: Frp fortsetter å blø

Selvforsyningsgrad

I dag er selvforsyningsgraden på matvarer i Norge på 42 prosent. Miljøpartiet De Grønne uttalte nylig til Dagsavisen at selvforsyningsgraden må opp og begrunnet det med klimaendringene.

– Er det et mål også for deg?

– Dette er ting som er diskutert i Stortinget. Beredskap og matsikkerhet er temaer som er på dagsordenen. Mange av føringene blir lagt i landbruksoppgjøret.

– Du er en forkjemper for bedre og bredere veier. Er det også en kampsak for deg å stoppe nedbyggingen av matjord?

– Vi har vært nesten dobbelt så gode som Senterpartiet var da de satt i regjering til å redusere nedbyggingen. Jeg tror det er fullt mulig å ivareta jordvern på en god måte. Vi er i ferd med å nå målet om at det ikke skal nedbygges mer enn 4.000 mål per år.

Hoksrud mener norsk landbruk er inne i en god periode.

– Noen partier spådde at det ville gå dårlig med landbruket med Frp i regjering. Det har vi motbevist. Vi har både fått på plass en jordbruksavtale i år og en tiltakspakke til tørkerammede bønder.

– Frp vil redusere subsidier. Dere mener at produksjon og priser skal styres av markedet. I regjering fører dere en helt annen politikk. Hvordan oppleves det?

– Når vi sitter i regjering må vi følge regjeringsplattformen som ligger til grunn for samarbeidet. Vi ønsker å ha et landbruk i hele landet, og det vil jeg selvfølgelig følge opp. Jeg mener også at vi gjør en del ting som er Frp-politikk. Vi har åpnet opp for mer produksjon på flere områder. Alt handler ikke bare om subsidier og overføringer. Jeg opplever at det er en kjempeoptimisme der ute og at det skjer veldig mye positivt.

– Dyr mat

– Synes du norsk mat er dyr?

– Det er ingen tvil om at vi har en høy pris på norsk mat.

– Synes du den er for høy?

– En del føler nok det. Men alt handler ikke om pris. Vi har noe av det reneste kjøttet i verden. Vi bruker lite medisin og har god dyrevelferd. For meg er det kjempeviktig.

– Men synes du norske matvarer er for dyre?

– Vi har en høy pris i Norge. Men jeg har lyst til å si at vi har et landbruk som er offensivt og effektivt. Vi produserer mer og det skjer mye. Jeg vil jobbe for at vi skal ha en næring som lever godt. Samtidig må vi være bevisst på at pris er viktig for veldig mange.

Hoksrud gruer seg ikke til framtidig jordbruksoppgjør.

– Jeg håper min joviale og positive væremåte kan virke avvæpnende når det går en kule varmt. Jeg ser veldig fram til å være minister.

Sylvi Listhaug ble beskyldt for å gå i konfrontasjon med bøndene da hun var landbruksminister. Hennes etterfølger, Jon Georg Dale, ble beskrevet som mer pragmatisk. Hoksrud kommer ikke til å kopiere noen av dem.

– Selv om vi er fra samme parti og er opptatt av de samme målene, jobber vi på forskjellig måte. Bård Hoksrud kommer til å være Bård Hoksrud.

PS! Det er riktig at geita har to spener.

Mer fra Dagsavisen