Innenriks

KrF: Alvoret i Riksrevisjonens rapport er overhodet ikke svekket

Statsministeren og et kobbel med statsråder har i hele dag forsvart seg mot Riksrevisjonens alvorlige rapport om terrorsikring. Det gjør lite inntrykk på KrF.

Oslo  20180827.
Hans Fredrik Grøvan (Krf) under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Alvoret i rapporten er overhodet ikke svekket gjennom høringen i dag. Det står seg både gjennom det som etatsjefene har uttalt, og gjennom det statsrådene har gitt uttrykk for.

Det sier KrFs mann i kontroll- konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan.

Mandagen høring i på Stortinget handler først og fremst om regjeringens arbeid med å sette landet i stand - gjennom politiet og forsvaret - til å takle kriser og terrorangrep.

Men den handler også om regjeringens videre liv.

SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen. Ap og KrF har på sin side ikke avvist at også de kan gå med på det samme.

I Stortinget er det KrF som sikrer mindretallsregjeringen Solberg flertall. Det er derfor knyttet ekstra spenning til hva Hans Fredrik Grøvan, som allerede har anklaget regjeringen for å sminke virkeligheten, og resten av KrF lander på i saken.

LES OGSÅ: Få dager før 2017-valget skrøt statsminister Erna Solberg av at terrorsikring av objekter hadde blitt «vesentlig bedre». Uttalelsen står i skarp kontrast til Riksrevisjonens knusende rapport

– Jeg registrerer en selvkritikk

– Vi beholder det samme alvoret i saken som vi hadde før høringen startet. Men jeg registerer en selvkritikk fra statsministeren og flere av statsrådene.

Grøvan sier han er glad for at regjeringen var ydmyke under mandagens høring, men fastholder at alvoret ikke er svekket. På spørsmål om mulig mistillit, sier Grøvan:

– Vi skal nå konkludere i løpet av de neste dagene. Men det er ikke ennå avklart om det kan bli en høring nummer to, for det er noen graderte dokumenter her som kan være grunnlag for en ny runde. Det får vi drøfte i komiteen.

Politidirektoratet, Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) uttalte alle under dagens høring at tilstanden for grunnsikring er mye bedre i dag enn det som er beskrevet i Riksrevisjonens to rapporter, selv om de ennå ikke er i mål.

Også de frammøtte statsrådene la vekt på hvor mye innsats og penger de mener regjeringen legger i arbeidet med sikkerhet og beredskap. 
Bakteppet er imidlertid Riksrevisjonens to kritiske rapporter. Den siste, som kom i juni, tok for seg status for regjeringens arbeid ved utgangen av 2017. Dommen Riksrevisjonen feller over regjeringen i rapporten, er knallhard:

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten.»

– Grøvan, er det mulig for en regjering som ikke ivaretar sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten å forsette ved makten?

– Det må en vurdere utfra helheten. Det som skjerper dette, er at vi nå har to rapporter fra Riksrevisjonen og vi har to høringer. Likevel mangler vi en oppfølging fra regjeringen på et høyt prioritert område. Det er med på å styrke alvoret i saken, sier Grøvan til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Vann- og strømforsyning, olje- og gassinstallasjoner og datasentraler kan være for dårlig sikret mot terror. – Det er funksjoner som skal sikre at grunnleggende behov i samfunnet ivaretas og sikres mot angrep

Går mot ny høring

Komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) omtaler det som svært sannsynlig at det blir en ny høring, men denne gangen lukket. Ifølge NTB sier han:

– Men det som er like alvorlig er, som Riksrevisjonen har påpekt, at Stortinget ikke har blitt orientert om hvor lenge disse prosessene er utsatt. Verken når det gjelder forsvar, som er utsatt til 2025, eller politi, som er utsatt til 2020. Vi har heller ikke blitt orientert om hva som er de ventede totale kostnadsrammene, og det er en alvorlig del av kritikken fra Riksrevisjonen

Statsminister Erna Solberg sier det nå er opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen å vurdere svarene regjeringen har kommet med i høringen.

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, for alle objekter, sa Solberg.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener, som Grøvan, at alvoret i Riksrevisjonens rapport står ved lag.

På spørsmål fra NTB avviser han at forklaringene som blant andre statsminister Erna Solberg (H) ga mandag, er noe som gjør at Riksrevisjonen skulle ha dempet kritikken.

– Nei, jeg synes ikke det. De har ikke bestridt noen fakta i rapporten. De er langt fra mål, sier riksrevisoren.