Innenriks

Kan ha feilinformert Stortinget

Øverste ledelse i justisdepartementet ble kontinuerlig oppdatert om avvik av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Oslo  20180109.
Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) orienterer om innbyggerundersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for politiet, og viser at befolkningens tillitt til politiet har økt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Av: Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

Et av de store spørsmålene i dagens høring handler om virkelighetsforståelse av beredskapssituasjonen, og om regjeringen har gitt Stortinget riktig informasjon.

Da daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) informerte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i mars i fjor, gikk han langt i å forsikre om at arbeidet med objektsikring var i mål, og sa blant annet at «etter min vurdering er det gjennomført et omfattende, godt arbeid for å sikre full etterlevelse av instruksen». Han sa også at det er gjort et omfattende, godt arbeid med sikringsstyrkene, men at det gjenstår et betydelig arbeid med grunnsikring av politiets bygninger, og at «vi er i en helt annen situasjon i dag når det gjelder objektsikring, enn vi var i 2015 da denne revisjonen ble gjennomført».

Men både justis- og forsvarssektoren har fått løpende oppdateringer om avvik fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, også i denne perioden.

Anmeldelse

I dagens høring bekreftet direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) at departementene har fått informasjon om alle avvik og pålegg. NSM har i ett tilfelle gått til anmeldelse på grunn av alvorlig avvik.

Alle tilsyn ender i en tilsynsrapport, og alle tilsynsrapporter til nå har gitt pålegg. Absolutt alle har et pålegg av en eller annen art. Dette arbeidet har pågått kontinuerlig, sier Nilsen til Dagsavisen.

Det at det var en rekke avvik i henhold til sikkerhetsloven er dermed noe både justisministeren og statsminister Erna Solberg burde ha visst. Spørsmålet er om Stortinget har fått god nok informasjon om dette.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier det er for tidlig å slå fast om Stortinget er blitt feilinformert, og avventer resultatet av høringen, som varer til kl 18 i dag.

I høringer til Stortinget er kravet til etterrettelighet ekstremt. Informasjon til Stortinget skal ikke være feil eller villedende, og gis etter beste evne, sier Fylkesnes.

Tilsyn for objektssikringsområdet har pågått helt siden 2011, uten opphold, bekrefter Nilsen. Han sier NSM siden 2016 har gjennomført 17 tilsyn knyttet til objektsikkerhet i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren, samt kartleggingstilsyn av departementenes jobb med å kartlegge objekter.

Bakgrunnene for dagens høring er at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om sikring av samfunnsviktig infrastruktur mot angrep og terror, noe riksrevisor Per-Kristian Foss kaller «svært alvorlig».

I Riksrevisjonens rapport understrekes alvoret på denne måten:

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten.»

Har rapportert

NSM-direktør Kjetil Nilsen er tydelig på at alle tilsyn og pålegg NSM har gjort har blitt rapportert helt til topps i de aktuelle departementene.

– For hvert tilsyn vi gjennomfører, leverer vi en tilsynsrapport, som kan være omfattende. Den vil alltid gå til virksomheten selv og til overordnet instans, sa Nilsen til Kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag.

Overfor Dagsavisen utdyper Nilsen at overordnet instans betyr øverste leder i departementene, og når det kommer til forsvarssektoren kan det også bety forsvarssjefen. På oppfølgingsspørsmål fra Knag Fylkesnes (SV) om departementene hadde vært løpende oppdatert, svarte Nilsen bekreftende.

Både statsminister Erna Solberg (H), de to tidligere justisminsterne Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp), nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) skal forklare seg.

LES OGSÅ: Her kan sikkerheten svikte ved terror eller krise: – Det er funksjoner som skal sikre at grunnleggende behov i samfunnet ivaretas og sikres mot angrep

Amundsen avviser

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) avviser at han på noe tidspunkt har feilinformert Stortinget om arbeidet med terrorsikring.

Amundsen hevdet mandag hardnakket at all informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet under hans tid som statsråd var korrekt.

Både under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i møte med journalister etterpå, fastholdt Amundsen at han har gitt et riktig bilde av arbeidet med å sikre politiets objekter og status for å lage planer for sikringsstyrkene.