Innenriks

Statssekretær vil ha ny vannlov etter ekstremtørken

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- miljødepartementet er bekymret over ekstremtørken og vil ha på plass en ny sektorovergripende lov om vanntjenestene.

– Vi skal ikke lage nye lover uten grunn. Men det kan være behov for et juridisk rammeverk som avklarer ansvarsforholdene i en sektor med nye utfordringer, sier Hamar til Kommunal Rapport. Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har lenge tatt til orde for en ny vanntjenestelov og har på bakgrunn av den ekstremt tørre sommeren etterlyst tiltak.

– Fortsetter tørken utover høsten, må flere enn dem som nå har iverksatt kriseplaner, vurdere ekstraordinære tiltak for å sikre vannforsyningen, sa direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann til Kommunal Rapport forrige uke.

Statssekretær Hamar sier de ikke har blitt enige om å gå inn for en ny lov, men mener selv det er behov for det.

– Vi er i prosess, der vi ser på hvordan vi skal følge opp overvannsutvalgets utredning. Vi vil samtidig vurdere behovet for en sektorovergripende lov om vanntjenestene, selv om dette ikke var en sentral del av utvalgets innstilling. Jeg mener vi har behov for en slik lov. Men vi har ikke konkludert, sier Hamar.

(NTB)