Innenriks

Savner Helgesen og Sundtoft

Ola Elvestuen (V) er en skuffelse som klima- og miljøminister, mener Åsmund Aukrust (Ap).

1 av 0

– Han er så passiv at det er nesten så man savner Vidar Helgesen og Tine Sundtoft, sier Aukrust, om de to høyrestatsrådene som hadde ansvaret for klima og miljø før Elvestuen overtok posten.

– Elvestuen var en markant miljøpolitiker da han skulle inn som minister. Et halvt år etter ser vi resultatet. Vi har fått en veldig passiv minister som ikke leder an, og som ikke evner å ta nye initiativ, fortsetter Aukrust.

– Taper slagene

Onsdag for en drøy uke siden, fortalte Elvestuen Dagsavisen hvordan han skal jobbe videre for naturvern og mot plastforsøpling. Aukrust, som sitter i miljø- og energikomiteen på Stortinget, er imidlertid ikke imponert. Han mener Elvestuen har levert fint lite som minister til nå.

– Elvestuen har sittet et halvt år i posisjon uten å levere i en eneste viktig miljøsak. Tvert imot ser vi at han rygger og går tilbake på det han har lovet velgerne. Og mer alvorlig – han klarer ikke å gjennomføre det som Stortinget har vedtatt, sier Aukrust.

Aukrust har flere eksempler på områder der han mener Elvestuen ikke leverer:

I mars stemte regjeringen imot et forslag om å fase ut unødvendig engangsplast.

Vedtaket om å få palmeolje ut av biodrivstoff er fortsatt ikke gjennomført, til tross for at Elvestuen var med på å foreslå det.

Regjeringen har sagt nei til en nærnaturlov, som Aukrust mener ville sikret de viktige bymarkene.

Satsningen på fangst og lagring av CO2 er utsatt.

– Jeg tviler ikke på at Elvestuen er opptatt av miljø, men vi ser at han taper slagene i regjering, sier Aukrust.

– Ser ingen forskjell

– Vidar Helgesen og Tine Sundtoft var begge regnet som svake klimaministre, men jeg mener de like gjerne kunne fortsatt, så lite som Elvestuen har fått til. Vi ser ingen forskjell på hva han gjør, og det de klarte, sier Aukrust.

– Handler det bare om Elvestuen?

– Det handler om hele regjeringen, men Elvestuen har det øverste ansvaret. Han jobber sikkert hardt, men han får ikke gjennomslag for mer miljøvennlig politikk. Det må være en skuffelse for Venstre-velgere at det er så liten forskjell på miljøpolitikken med Elvestuen som minister, tror Aukrust.

Han understreker at Norge trenger en politikk som får klimagassutslippene i Norge ned.

– Elvestuen må finne konkrete områder der vi kan kutte, slår han fast.

– Må ta ansvar

Elvestuen har i løpet av våren har hatt en rekke møter med næringslivet, for å mobilisere til plastkutt. Fint, men det holder ikke, mener Aukrust.

– Det tar for lang tid. Og det har ikke kommet noe konkret. Flere byer har faset ut engangsplast. Det er ingen grunn til at staten skal henge etter, sier Aukrust.

Han får støtte fra Lars Haltbrekken (SV), som mener Elvestuen ikke kan forvente at næringslivet skal gjøre plastjobben dersom han ikke selv tar ansvar for at staten gjør det samme.

– Vi kan ikke ha en klima- og miljøminister som mener at de viktigste verktøy han har er å vente på EU og ha møter for å be andre gjøre noe. Vi forventer at han starter med å levere reelle politiske virkemidler i kampen mot plasten, legger han til.

Reagerer kraftig

Ola Elvestuen, som i går dro til Brussel for å delta på møter om klima og plast, reagerer kraftig på kritikken.

– Jeløya er den mest offensive plattformen på miljø noen regjering har hatt. Ut fra den er klimameldingen forsterket fra 35 til 50 prosent reduksjon i utslippene fra transport frem til 2030. Vi har også en rekke andre måltall, blant annet innenfor kollektivtransport, sier Elvestuen, og legger til:

– Men det viktigste vi gjør, er å få til en avtale med EU om felles gjennomføring av 40 prosent utslippskutt fem mot 2030, slik at Norge får en nødvendig forpliktelse for å gjennomføre utslippskuttene. Det er ingen motsetning mellom en sånn forpliktelse og det å sette seg egne, nasjonale mål, understreker Elvestuen.

Han er også uenig når det gjelder satsingen på fangst og lagring av CO2.

– Vi går videre med Norcem og Klemetsrud, som får en ny kvalitetssikring før det får en endelig beslutning. Dette kjøres i det tempoet det kan gjøre, og med den grundigheten du må ha, for så store og viktige prosjekter, sier Elvestuen.

– Er ledende

Beskyldningen om at han gjør for lite for å bekjempe plastforsøpling kjenner Elvestuen seg heller ikke igjen i.

– Da jeg kom inn på Stortinget etter den rødgrønne regjeringen, brukte vi noen hundre tusen på bekjempelse av plast i havet. Nå er det økt til 80 millioner bare i Norge. I tillegg mobiliseres det flere frivillige enn noen gang tidligere, sier Elvestuen.

– Det vil komme forbud mot engangsplast i Norge, gjennom EU. Det tar nødvendigvis tid, så det er viktig er å komme i gang nå. Men det er ingen tvil om at Norge er ledende i arbeidet mot plastforsøpling, sier Elvestuen.

– Når det gjelder naturmangfold, har budsjettene økt. Vi har fått på plass Lofotodden nasjonalpark, og skogvernet er på høyere nivå enn det noen sinne har vært. Jeg har også satt i gang arbeidet med en helhetlig plan for bedre forvaltning av Oslofjorden. Det er ingen tvil om at vi er mye mer offensive nå enn da vi i sin tid hadde en passiv rød-grønn regjering – som heldigvis begynner å bli lenge siden, sier Elvestuen.

– Det eneste Aukrust har rett i, er at vi kan gjøre mye mer, både for å kutte i utslippene, og for å stoppe plastforsøplingen. Jeg jobber for at Norge skal ta en lederposisjon internasjonalt i det, samtidig som vi leverer hjemme.