Innenriks

Krever stopp i norsk våpensalg

– Salg av krigsmateriell fra Norge til autoritære regimer må stanses, mener Changemaker og Redd Barna.

Bilde 1 av 0

Salget av forsvarsmateriell fra Norge til andre land økte i fjor med over 30 prosent, fra 3,6 milliarder til hele 5,4 milliarder kroner. Det viser den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell som nylig ble lagt fram av regjeringen. På listen over kjøpere finner man en rekke kontroversielle regimer.

– Vi får beskjed av regjeringen om at vi skal stole på dem, fordi de «gjør grundige vurderinger», men det er vanskelig å forstå hvorfor de vurderer at det er greit å selge krigsmateriell til menneskerettighetsverstinger som Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Thailand.

Det sier Embla Regine Mathisen, leder i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker.

– Tøyer strikken

– I 2017 solgte vi blant annet ammunisjon, våpen, høyteknologiske systemer og overvåkingsutstyr til en rekke av de autoritære landene i Midtøsten. Deler av den store økningen i 2017, skyldes en stor leveranse av missiler til Oman. Det virker som om Utenriksdepartementet år etter år prøver å tøye strikken for hva som er greit, mener Mathisen.

Hun mener politikerne systematisk skygger unna åpen debatt.

– Hvis regjeringen er redd for at politikken de fører ikke tåler dagens lys, er det kanskje en indikator på at det de driver med er feil.

Changemaker ønsker en innstramming i retningslinjene for eksport.

– Så lenge krigsmateriell ikke skal brukes til å bidra til brudd på menneskerettighetene, kan vi i dag eksportere til land som bryter menneskerettighetene. Vi mener at vi må ha en strammere tolkning av retningslinjene, hvor menneskerettighetsbrudd i et land alene er grunn nok for avslag, sier Mathisen.

Følg Dagsavisen på

og

!

– Uforståelig

Organisasjonen Redd Barna er også uroet over eksportøkningen, og er særlig kritisk til salg av militært materiell til Saudi-Arabia og landene som har støttet deres krigføring i Jemen.

– Krigen i Jemen er en av verdens mest brutale kriger, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

– Vi er glade for at den totale eksporten til den saudiledede koalisjonen har gått ned de siste årene. Men samtidig er det helt uforståelig at salget av såkalt B-materiell til Saudi-Arabia øker.

– Må ha A for å bruke B

Skillet mellom A- og B-materiell inngår i Utenriksdepartementet (UD) sine retningslinjer for tildeling av lisenser for våpeneksport.

– A-materiell er bomber, kuler og krutt – det som dreper. B-materiell er annet utstyr, som for eksempel overvåkingsutstyr, forklarer Hegna.

Det hjelper likevel lite at det er den siste typen utstyr saudiaraberne har fått kjøpt, mener Hegna.

– Man trenger vanligvis B-materiell for å bruke A-materiellet og mange stater skiller ikke mellom de to typene, slik Norge gjør.

– Krigshandlingene som den saudiledede koalisjonen er ansvarlige for i Jemen – angrep på skoler, sykehus, tettbefolkede områder og bevisst utestengelse av nødhjelp og medisiner – er så grove handlinger at Norge bør gjøre altfor å forsikre seg om at norsk materiell ikke brukes der. Det kan bare gjøres ved å stoppe alt salg av materiell til disse landene, sier Hegna.

Redd Barna ønsker også å få i stand en gransking for å få klarhet i om norsk materiell har blitt brukt i Jemen.

– Dessverre valgte et stortingsflertall i vinter å gå inn for dette.

Fremmer forslag på nytt

– Det burde være en selvfølge at man ikke bevæpner diktatorer, men det er altså stadig sånn at fæle regimer får kjøpe norsk forsvarsmateriell, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Det var SV som fremmet forslaget i vinter om å stanse all eksport av militært utstyr til koalisjonen som kriger i Jemen, sammen med Kristelig Folkeparti.

– Situasjonen i Jemen er forferdelig og uoversiktlig, derfor må regjeringen stille seg på riktig side og sørge for at forsvarsmateriell fra Norge ikke bidrar i krigen. At de opprettholder eksporten er uforståelig. Det er også vanskelig å forstå hvorfor flertallet på Stortinget velger å tillate denne eksporten.

Partiet har varslet at de kommer til å fremme forslaget på nytt når Stortinget åpner igjen i høst.

– Vi håper inderlig at de andre partiene tar til fornuft i denne saken, sier Bergstø.

Derfor er disse verstingland

Oman: Begrenset ytrings- og forsamlingsfrihet. Menneskerettighetsforkjempere blir utsatt for trakassering og straffeforfølgelse i et rettssystem med begrenset rettssikkerhet.

Qatar: Begrenset ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet. Kvinner og migrantarbeidere blir utsatt for diskriminering.

Saudi-Arabia: Ingen ytrings-, forsamlings-, organisasjons- eller religionsfrihet. Omfattende bruk av tortur, mangel på rettssikkerhet. Leder krigføring i nabolandet Jemen som har ført til en humanitær katastrofe, dokumenterte krigsforbrytelser og andre brudd på krigens folkerett.

Thailand: Begrenset ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet. Har ikke innført forbud mot tortur og tvungne forsvinninger. Flyktninger og asylsøkere får ikke oppfylt sine rettigheter og er utsatt for arrest og deportasjon.

– Kilde: Amnesty International Norge