Innenriks

Flere tar toget mellom Norge og Sverige

Antallet togpassasjerer mellom Norge og Sverige øker selv om NSB har kuttet i sitt tilbud.

Bilde 1 av 0

Antallet passasjerer på grensekryssende tog økte med 10 prosent fra 2016 til 2017, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) nylig la fram. Det innebærer at nær 600.000 personer tok toget mellom Norge og Sverige i fjor.

Les også: Rett vest for lyntogene mot øst

– Tilbudet ble tatt ned

NSB kan ikke ta noe av æren for det. Selskapet opplevde nemlig en sterk nedgang i antallet passasjerer over grensen i fjor. Regiontoget mellom Halden og Göteborg hadde nær 14 prosent færre passasjerer enn i 2016.

– Hva har skjedd på denne strekningen, pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB?

– Vi har nå ett tog mindre hver vei i døgnet. Tilbudet ble tatt ned på grunn av mangel på togmateriell. Fordi vi bruker så mange tog i Norge, har vi nå bare mulighet til tre tog hver vei på hverdagene og to tog hver vei i helgene.

Det er også slik at mye buss for tog, på grunn av omfattende arbeider på Follobanen, har påvirket passasjertallene til og fra Göteborg i negativ retning, ifølge NSB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Litt hissig konkurranse

– Hva sier reduksjonen i tilbudet om NSBs Sverige-ambisjoner?

– Dette har dels med kjøreveien å gjøre. Det går kjappere med bil enn med tog til Göteborg, og det er litt hissig konkurranse også med buss. Det gjelder ikke i samme grad til Stockholm. Der er toget konkurransedyktig på tid, svarer Lundeby.

Når det gjelder strekningen Oslo-Stockholm, er det ikke NSB, men svenske SJ som står for dagens tilbud. Og det er dermed SJs suksess som er forklaringen på at SSB kan melde om en passasjervekst.

– Vi er overbevist om at SJ har bidratt til økt reisevirksomhet over grensen, sier pressekontakt Stephan Ray i SJ.

– Vi hadde en vekst på 39 prosent på strekningen Stockholm-Oslo allerede det første året etter at vi satte inn hurtigtog på strekningen, fra august 2015 til mai 2016. For delstrekningen Karlstad-Oslo gikk antallet reisende opp med 76 prosent i samme periode.

Ray mener det er et stort potensial for videre vekst, ikke minst fordi det årlig er over én million som reiser med fly mellom Oslo og Stockholm.

– Utfordringen vi står overfor nå er banearbeid på Kongsvingerbanen fram til 2021, noe som medfører at vi må begrense vårt tilbud, fortsetter Ray.

– Når det arbeidet er unnagjort er vår ambisjon å øke antallet avganger til åtte i hver retning, med forkortet reisetid ved bruk av hurtigtog.

Komentar: "De dypgrå NSB-stolene skalv, det var som å sitte på en høyfrekvent vibrator."

– Kaffen i halsen

Også på politisk nivå har svenskene lignende ambisjoner. 11. juni skrev Dagsavisen at den svenske regjeringen vil styrke jernbaneforbindelsen til Norge, og at den vil ha den norske regjeringen med på laget for å få til dette.

– Vi registrerer med begeistring svenske myndigheters uttalelse om dialog, responderte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han sa også at:

– Dette kan gjøre det lettere å koordinere tiltak som ligger langt fram i tid.

SVs Arne Nævra er ikke imponert.

– Solvik-Olsens kommentar fikk meg til å sette morgenkaffen i halsen. Han feller nærmest gledestårer over det svenske initiativet til bedre jernbaneforbindelse mellom Norge og Sverige, men ville ikke en gang være med på å utrede ny satsing på Oslo-Göteborg og Oslo Stockholm, påpeker Nævra.

Dette skjedde 29. mai da både Frp, Høyre, Venstre og KrF stemte imot et forslag fra SV, Ap og Sp om en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere nye og raskere jernbanestrekninger til de nevnte byene i Sverige.

– Hvordan reagerer du på NSBs kutt i sitt Sverige-tilbud?

– Dette er sterke opplysninger og bekrefter inntrykket jeg sitter igjen med, at det rett og slett ikke satses nok på norsk jernbane, svarer Nævra.

– Likevel har det vært en vekst i antallet grensekryssende passasjerer takket være SJ...

– Disse tallene bare underbygger potensialet i vårt forslag (om en KVU). Nå er det absolutt et momentum for en satsing på bedre jernbane til Sveriges to største byer, svarer Nævra.

Les også: Fisken i nord venter på toget

Aps Sverre Myrli er av samme oppfatning.

– Tenk hvilket trafikkpotensial det hadde vært dersom en hadde fått ned kjøretida til tre timer. Tog er framtida, så dette må vi få til, sier han.

Heller ikke Myrli har stor tro på Solvik-Olsen. Ap-politikeren mener statsråden til tross for sin uttalte begeistring, «viser null interesse» for et jernbanesamarbeid med svenskene.

Les også: Svensk plan for norske spor

Mer fra Dagsavisen