Innenriks

– Bjørnar Moxnes svikter de svakeste

Rødt vil fjerne forskriften som lar ansatte på institusjoner jobbe i langturnus. Det kommer til å øke bruken av tvang og medisinering, advarer arbeidsministeren. Ordningen utnyttes av velferdsprofitører, svarer Bjørnar Moxnes.

– Bjørnar Moxnes svikter de svakeste. Det er ingen tvil om at det han foreslår, vil forringe kvaliteten på tilbudet til sårbare grupper i samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun reagerer kraftig på at Rødt-lederen har lagt fram et forslag for Stortinget om å oppheve den såkalte medleverforskriften, som tillater ansatte på institusjoner å jobbe lengre vakter ved å bo sammen med brukerne (se fakta). Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandlet forslaget fra Moxnes i dag, og har innstilt på å avvise det, får Dagsavisen opplyst.

Les også: –  De inviterer til en dugnad som de ikke selv har tenkt å stille opp på

– Garantert mer tvang

Hauglie utvidet i fjor forskriften slik at den nå omfatter institusjoner for personer med utviklingshemming og enslige mindreårige asylsøkere, blant annet.

For disse gruppene er det viktig med trygghet og stabilitet i hverdagen, påpeker hun.

– Moxnes viser at han ikke forstår hvor viktig det er for disse barna og ungdommene å ha stabile relasjoner med lite gjennomtrekk. Det er grundig dokumentert at medleverturnusen gir god effekt, og forskning tyder også på at de ansatte er fornøyde. Det velger Moxnes å se bort fra, og det overrasker meg, sier arbeidsministeren.

Konsekvensene kan bli store dersom Rødt får gjennomslag for forslaget sitt, advarer Hauglie.

– Det kommer garantert til å øke bruken av tvang og medisinering. Vi har sett at de institusjonene som har gått over til medleverturnus, har redusert bruken av disse virkemidlene, sier hun.

Les også: – Jeg lever et ganske desperat liv fra dag til dag. Jeg har ikke lenger noen store drømmer.

Trives i turnus

Ken Rogstad jobber på en privat institusjon for psykisk utviklingshemmede på Tåsen i Oslo. Han er strålende fornøyd med å gå i medleverturnus, som for ham innebærer å være på jobb 24 timer i døgnet i tre-fire dager i strekk, etterfulgt av en uke fri.

– Det virker som beboeren har veldig stort utbytte av det. Da har han to-tre personer å forholde seg til over en lengre periode, i stedet for at personalet byttes ut tre ganger om dagen. Fire døgn på jobb kan høres mye ut, men friuka jeg får imellom er mye verdt, sier Rogstad.

Ken Rogstad kunne ikke tenke seg å bytte ut langturnusen med mer ordinære arbeidstider. Foto: Privat

Han kunne ikke tenke seg å gå tilbake til ordinær turnus.

– Jeg har mer overskudd på fritiden av turnusen jeg har nå og tjener bedre enn jeg gjorde tidligere. Dette er en arbeidsform jeg virkelig trives i, sier Rogstad.

Les også: Silje (31) er en av dem regjeringen skulle hjelpe. Hun er fortsatt fanget i midlertidighet.

– Utnyttes av profitører

Medleverforskriften kan utnyttes av velferdsprofitører som er mest opptatt av profitt, kontrer Moxnes.

Han viser til en opptelling tidsskriftet Fontene gjorde i fjor, som viser at ansatte i private institusjoner som går på medleverturnus, har rundt 30 flere arbeidsdøgn i året enn kollegaene i offentlige institusjoner. Likevel tjener de ikke mer.

– Det fører til veldig krevende arbeidstider for de ansatte, som vi frykter kan gå utover barna i neste omgang, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener ordningen med langturnus utnyttes av velferdsprofitører. Foto: Mimsy Møller

Han understreker at han har stor forståelse for at barn og ungdom på institusjon trenger stabilitet, men mener arbeidstid må avtales med de ansattes fagforeninger eller gjennom dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

– Den endringen vil ikke bli noe hinder på de arbeidsplassene hvor de ansatte er fornøyde, der vil det være enkelt å få godkjenning. Så jeg ser ikke helt hva ministeren er så redd for her. Vi foreslår å tette et smutthull som utnyttes, sier Rødt-lederen.

Les også: Bruken av innleie synker, sa Hauglie. Men NHO-tall viser det motsatte.

– En smule arrogant

Han viser også til at både LO, YS og Unio advarte mot medleverforskriften da den kom.

– Vi har hele fagbevegelsen i ryggen når vi stiller dette forslaget. At ministeren likevel mener hun vet best, er en smule arrogant.

Når det gjelder Hauglies bekymring om mer tvangsbruk, ber Moxnes om at Hauglie legger fakta på bordet.

– Det finnes offentlige og ideelle institusjoner som ikke benytter seg av medleverforskriften. Det er ingenting som tyder på at de bruker mer tvang og medisinering enn de andre. Sånne alvorlige anklager bør Hauglie nesten begrunne, hvis ikke virker det som grunnløs skremselstaktikk.

Hauglie hevder på sin side at tariffregulering vil gjøre det langt vanskeligere å inngå avtaler om langturnuser. Hun avviser også at forskriften utnyttes av velferdsprofitører.

– Det er ikke et regnestykke som avgjør hvem som kan ha turnuser eller ei. Det kommer an på brukergruppen, og det er også presisert i forskriften.

Les også: – Jeg lever et ganske desperat liv fra dag til dag. Jeg har ikke lenger noen store drømmer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: