Innenriks

Sa nei til observatorium

Bare SV stemte for å bevilge penger til et observatorium for avansert overvåking av lufta i Oslo.

Det ble utfallet av tirsdagens behandling av saken i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Dagsavisen omtalte forslaget første gang i lørdagens avis. Da argumenterte Norsk institutt for luftforskning (NILU) for behovet for et slikt observatorium, etter modell av eksisterende observatorier i Arktis og Antarktis.

– Jeg synes det er underlig at ikke opposisjonen sto samlet om dette forslaget som i utgangspunktet kom fra MDG, sier SVs Arne Nævra.

Han mener det også ville ha vært naturlig for Venstre å ytre seg positivt til forslaget.

Les også: Vil teste lufta i Oslo med nye metoder

– Svært alvorlig

– Vi støttet ikke forslaget fordi dette er en budsjettsak, responderer Venstres Jon Gunnes.

– Det er opp til regjeringen å gjøre prioriteringene i første omgang, og regjeringspartiene i samarbeid med KrF, å gjøre eventuelle omprioriteringer når statsbudsjettet legges fram for Stortinget, utdyper han.

– Hvordan reagerer du på at det nylig var 12 dager på rad med rødt varsel for lufta i Oslo?

– At det har vært høy luftforurensning i nesten to uker i Oslo er svært alvorlig. Det går utover folks helse, og slik kan vi ikke ha det. Det er viktig at vi får satt inn alle tilgjengelige tiltak for å redusere luftforurensningen både i Oslo og i de andre byene våre. Veistøv fra storstilt bruk av grus gjennom en kald vinter en en del av årsaken til forurensningen. Da er det viktig at vaskingen settes i gang så fort som mulig når snøen forsvinner, svarer Gunnes.

Aps Sverre Myrli har følgende forklaring på at partiet hans stemte imot å bevilge 20 millioner kroner til å opprette et nytt NILU-observatorium:

– Det skyldes at MDG har fremmet en rekke forslag i et representantforslag. Mange av forslagene hadde fortjent en grundigere vurdering, og har dessuten en økonomisk side som krever bevilgninger i statsbudsjettet, begynner han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Urovekkende

– Noen av forslagene støtter vi definitivt ikke, men det kan tenkes at andre forslag kan støttes når saken kommer til behandling i Stortinget 3. mai. Forslaget om et observatorium for overvåking av lufta i Oslo er et av forslagene vi skal vurdere nærmere, fortsetter Myrli.

– Hvordan reagerer du på 12 dager med rødt varsel i Oslo?

– Det er urovekkende. Derfor må vi fortsette arbeidet med å bedre luftkvaliteten. For transportsektoren betyr det mer kollektivtrafikk og mindre biltrafikk. For tiden er Oslopakke 3, trinn 2 til behandling i Stortinget. Her må det tas nye grep for å styrke kollektivtrafikk, sykkel og gange.

I går var det på nytt «betydelige helserisiko» på grunn av dårlig luft i Oslo. Også i Elverum, Gjøvik og Lillehammer var lufta like dårlig. I dag varsles det moderat forurensning i Oslo. Til gjengjeld er det rødt varsel for Drammen, Bærum, Fredrikstad og Sarpsborg.

Les også: Strødde til Oslo-lufta ble farlig

Les også: Strøsanden får et nytt liv

Mer fra Dagsavisen