Innenriks

Siv Jensen får sterk kritikk av Stortinget i SSB-saken

Finansminister Siv Jensen (Frp) får et daddelvedtak mot seg i den såkalte SSB-saken.

Regjeringen får nok en kilevink i Stortinget, denne gangen i striden rundt Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen møttes tirsdag ettermiddag. Der gikk flertallet inn for et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å fremme mistillit.

Det innebærer at to statsråder, begge fra Frp, på under én uke har utløst den sterkeste form for kritikk i Stortinget.

Nå avgåtte Sylvi Listhaug fikk et daddelvedtak mot seg torsdag i forrige uke, før det mandag ble klart at hun også risikerte et mistillitsforslag. Tirsdag morgen trakk hun seg.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen har balet med den såkalte SSB-saken siden i fjor høst. Hun har vært i gjennom tre runder med skriftlige spørsmål fra kontrollkomiteen, og to høringer.

BAKGRUNN: Dette er SSB-saken - og årsakene til at Siv Jensen måtte stå skolerett for Stortinget

– Alvorlig

– Vi har landet på at det er grunn til å fremme kritikk mot finansministeren for håndteringen av saken. Og det gjør vi i form av et vedtak som det er flertall bak, både i komiteen og i salen, sier leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap).

– Det er alvorlig når finansministeren får kritikk, sier Andersen, som blant annet viste til måten Jensen avsluttet arbeidsforholdet til tidligere SSB-direktør Christine Meyer.

– Det er ingen som beklager at prosessen ble stoppet, tvert i mot. Det er en enstemmig komite som sier at det var helt riktig. Og vi har heller ikke lagt inn noen beklagelse av at Christine Meyer ikke lenger har jobben. Men vi må forholde oss til måten SSB styres på, herunder hvordan arbeidsforholdet ble avsluttet.

Christine Meyer sier til Dagsavisen at hun er glad for at kontrollkomiteen har gjennomført en grundig og skikkelig behandling av saken.

– Jeg er ikke opptatt av at finansministeren skulle få en ripe, det har ikke vært mitt anliggende. Men jeg opplevde presset rundt avgangen som kritikkverdig, og jeg er opptat av at det i framtiden må skje på en annen måte, sier hun, og legger til:

– For meg har det viktigste i denne saken vært å hegne om SSBs uavhengighet.

– Usikker på om vi kan stole på finansministeren

Komitemedlem fra SV, Torgeir Knag Fylkesnes, er åpen om at kritikkvedtaket var så langt et flertall i komiteen kunne strekke seg. SV var imidlertid villig til å gå lenger:

– Jeg mener det er høyst usikkert om vi har en finansminister som snakker sant. Hele SSB-saken har egentlig handlet om det. Hun har kommet med påstander hun ikke har kunnet dokumentere, hun har forsøkt å holde tilbake informasjon både overfor presse og for Stortinget. Hun har manipulert dokumenter som skulle til Sivilombudsmannen. Det er en rekke forhold som er kritikkverdige, hver for seg og samlet. Og det stiller det store spørsmålet om vi overhodet kan stole på informasjonen vi får fra Finansdepartementet, sier Fylkesnes.

En strid om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte til at daværende SSB-sjef Christine Meyer til slutt måtte gå av i november i fjor, etter at finansministeren erklærte at hun ikke lenger hadde tillit til henne.

Meyer har hevdet at hun hadde ryggdekning fra departementet for den omstridte omorganiseringen, mens Jensen har hevdet at det ble advart allerede fra januar i fjor. Jensen har imidlertid slitt med å dokumentere at Meyer ble advart på den måten finansministeren har hevdet.

LES OGSÅ: – Dette bekrefter at Jensen ikke sa stopp før veldig sent på året

SSB-endringer må stortingsbehandles

Høyre-medlem i komiteen, Svein Harberg, forklarer hvorfor regjeringspartiet ikke er med på kritikken.

– Vi mener at Jensen og departementet tidlig har gitt klare signaler til Meyer om å gjøre om på det hun hadde tenkt til å gjøre.

Komiteleder Andersen viste også til et enstemmig vedtak i komiteen om at Stortinget skal behandle eventuelle endringer i statistikkbyrået.

– Jeg er veldig glad for at vi har et enstemmig vedtak som sier at det ikke bør legges opp til endringer i Statistisk sentralbyrå før en har hatt en demokratisk debatt om det, eventuelt på bakgrunn av statistikklovutvalget der vi også forutsetter at det kommer en sak til Stortinget.

Statstikklovutvalget har nylig avlevert sin rapport til finansministeren. Det var nettopp lovutvalgets arbeid Jensen har ment at Meyer måtte vente på.

Utvalget skulle opprinnelig levere sin innstilling til finansministeren innen 15. desember i fjor, men fristen ble utsatt med fire måneder på grunn av den betente striden om omorganisering i statistikkbyrået.

Omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB var kjernen av konflikten mellom Meyer og Jensen, som mente Meyer omorganiserte for fort uten å vente på lovutvalget.

Nyeste fra Dagsavisen.no: