Innenriks

– En voldsom stor påkjenning

– Det er en voldsom personlig, psykisk og fysisk påkjenning å stå i dette uten støtte fra noen andre enn familie og venner.

Det sier lærer Clemens Saers om rettssaken som i går startet i Oslo tingrett etter at han selv ble utsatt for et livsfarlig angrep og skadet for livet av en elev som ville trenge seg inn i klasserommet der han underviste 15. mai 2014.

Et fatalt strupetak fra elevens side gjorde at Saers fikk varige skader på stemmebåndet og har utviklet posttraumatisk stressyndrom (PTSD) med hyppige flashback.

Les også: Krever millionerstatning

– Klanderverdig

Bakgrunnen for at læreren har saksøkt sin egen arbeidsgiver, og nå krever oppreisningserstatning fra Oslo kommune, er påstanden om at så vel Oslo Handelsgymnasium som Utdanningsetaten i Oslo kommune, har opptrådt sterkt klanderverdig på flere punkter og ikke gjort nok for å beskytte en av sine lærere.

Ifølge Saers advokat, Thorkil A. Aschehoug i advokatfirmaet Grette, ble det gjort en mangelfull risikovurdering av eleven, tross god kjennskap til hans risikoatferd og risikopotensial. Saksøker mener videre at skolen unnlot å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak – blant annet ved å informere lærer Clemens Saers om den skade- og sikkerhetsrisiko eleven utgjorde.

Skoleledelsen anses på denne bakgrunn «å ha opptrådt grovt uaktsomt» og sterkt klanderverdig ut fra hva som måtte kunne forventes i den aktuelle situasjonen, heter det i søksmålet.

Det er ikke et synspunkt kommuneadvokat Toini Oulie-Hauge deler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Har opptrådt forsvarlig

– Kommunen mener at det ikke er grunnlag for krav om grov uaktsomhet. Kommunen mener den har opptrådt forsvarlig og gjort forsvarlige vurderinger, og at det ikke er utvist noe skyld fra kommunens side, sier Oulie-Hauge til Dagsavisen.

Hun ønsker ikke å kommentere andre forhold rundt kommunens eller skolens handlemåte og håndtering av saken.

– Retten skal vurdere om kommunen har opptrådt grovt uaktsomt. Det er derfor ikke naturlig å kommentere detaljene i gjennomføringen ut over det, sier kommuneadvokaten.

Dagsavisen har tidligere avdekket at ingen av de 1.940 tilfellene av alvorlig eller svært alvorlig vold som Oslo-lærere rapporterte om i 2016, ble rapportert videre til Arbeidstilsynet slik loven krever. Heller ikke den fatale volden mot Clemens Saers ble innrapportert.

Under rettssakens første dag innrømmert kommuneadvokaten i går at saken skulle vært meldt inn til Arbeidstilsynet.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

Veiskille

På spørsmål om hvorfor han tar belastningen det er å gå til sak, sier Clemens Saers:

– Problemet med vold mellom elever og mellom lærer og elever har vært skjult for offentligheten. Lærerne har lojalt fulgt ledelsen på den enkelte skole og Utdanningsetaten sentralt ved ikke å omtale problemet.

– At tema nå er satt på dagsorden, blant annet i Dagsavisen, håper jeg vil føre til at politikere og skoleledere tar et mer aktivt ansvar og trygger lærernes arbeidshverdag. Fra nå av må det være klart at lærer skal få informasjon om hvorvidt skolen har elever som kan være en fare for helse og sikkerhet på deres egen arbeidsplass.

Les også: - På slutten låste jeg døra til klasserommet for å beskytte elevene mine.

Nyeste fra Dagsavisen.no: