Innenriks

Ungdommen vil gjøre Norge friskere

Samtlige ungdomspartier ber regjeringen satse mer på forebygging for å få ned helseutgiftene.

1 av 10

Dette går fram av et felles opprop fra ungdomspartiene og Norsk Friluftsliv, samme dag som regjeringen starter budsjettarbeidet for 2019 med budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell.

Les også: Advarer mot kjedelig utelek

– Forebygging er billigere

– Det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Han er blant ungdomspolitikerne som nå ber statsministeren og statsrådene om å tenke på de langsiktige gevinstene ved forebyggende arbeid. Det som framstår som utgifter i dag, kan på sikt vise seg å være gode investeringer, påpeker Svendsrud.

– Selv om det kan koste noe penger å få til mer fysisk aktivitet, vil det være billigere enn å måtte fikse på en rygg eller gjennomføre en fedmeoperasjon i voksen alder. Forebygging er billigere enn behandling, sier Svendsrud.

– Mener du at regjeringen har sviktet i det forebyggende arbeidet så langt?

– Denne regjeringen er den som har satset mest på for eksempel skolehelsetjenesten og har også styrket frivilligheten, som har stor betydning i denne sammenheng. Men det er klart at det er flere områder hvor det kan bedrives forebygging, og det kan alltid gjøres mer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vri ressurser

– Hvordan bør den forebyggende innsatsen styrkes?

– Det er fortsatt elever i skolen som møter en stengt dør når de vil oppsøke helsesøster. Det kan også være snakk om flere psykologer i skolen, svarer Svendsrud, før han igjen nevner betydningen av fysisk aktivitet.

Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre, peker på at Norge står foran store utfordringer med stadig flere eldre og uføretrygdede.

– Det er viktig å se på tiltak som kan føre til en friskere befolkning som kan stå lenger i arbeid, sier Hansmark.

– Hvor bør regjeringen styrke innsatsen?

– Det kan skje på mange måter ved å vri litt ressurser fra reparasjon til forebygging. Et bedre lavterskeltilbud innen psykisk helse, kan være ett tiltak. Det bør også lønne seg å spise sunn mat som frukt og grønt i stedet for usunn mat som kjøtt, svarer Hansmark.

Leder av Senterungdommen, Ada Johanna Arnstad, peker på den store betydningen det frivillige Norge har i det forebyggende arbeidet.

– Det frivillige arbeidet er ikke verdsatt nok. Vi får mye ut av lite i dag, sier hun.

Les også: - Å si opp de som skal styrke det forebyggende helsearbeidet, er som å hugge av seg foten

325,6 milliarder kroner

Arnstad nevner blant annet den frivillige innsatsens betydning for bedre helse og mindre fedme og mobbing. Hun mener regjeringen derfor bør styrke de frivillige organisasjonene.

I fjor skrev Dagsavisen at de norske helseutgiftene hadde økt med over 80 milliarder kroner på bare fem år. De samlede utgiftene var på 325,6 milliarder kroner i 2016. Tallene for 2017 blir klare først senere i mars.

– Hvor mye kan vi tjene på mer forebyggende innsats, generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv?

– Vista Analyse anslår opp til 80 milliarder kroner i årlig samfunnsøkonomisk gevinst. Det er såpass mye at vi ikke har råd til å la være.

Heimdal er svært fornøyd med at samtlige ungdomspartier nå ønsker en systematisk satsing på forebygging.

– Dette betyr veldig mye, og lover veldig godt for helsepolitikken fremover. Nå trenger vi en politisk dugnad for å få ned helsekostnadene. Og det er ingen vei utenom en satsing på forebygging. Dette forstår dagens ungdom, sier Heimdal.

– Dagens stortingspolitikere bør lære av de politiske ungdomslederne, fortsetter han.

– I stedet for å krangle om hvem som har best helsepolitikk, samarbeider de for å få til et løft for folkehelsa som gagner alle. Jeg håper regjeringen som nå er samlet i Hurdal, tar hintet.

– Hva synes du om regjeringens forebyggende innsats så langt?

– Det er flott at regjeringen har fått på plass en eldre- og folkehelseminister. Det er et tydelig signal om hvor regjeringen vil. Men det er mange forventninger om at regjeringen nå begynner å levere på området.

– Hvordan bør det helt konkret satses på forebygging?

– Stortingets vedtak om en times aktivitet i skolen er et supert tiltak. Skal vi lykkes med innsats for store grupper, må vi mobilisere kommunene og frivilligheten til flere lavterskeltiltak og prioritere gående og syklende i nærmiljøet. Vi må endre fokus i anleggspolitikken og sette et spesielt fokus på dagens eldre som ennå har god helse og klarer seg uten sykehjem. Vi har sendt statsråd Åse Michaelsen en lang liste med rimelige tiltak som massemobiliserer, og venter på svar. Vi har 100.000 dugnadsarbeidere som allerede er i gang.

Les også: Folkehelseinstituttet må kutte hver femte ansatte

Oppropet

«Norges helseutgifter er i kraftig vekst. Helseut­giftene vil, hvis vi ikke gjør noe med det, ta en stadig større del av felleskapets ressurser. Men det er mulig å redusere kostnadene gjennom systematisk satsing på forebygging. Vi ungdomspolitikere oppfordrer sammen med Norsk Friluftsliv til en tverrpolitisk satsing på forebygging. Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Det vil redusere kostnader og gi flere mennesker gode år med livskvalitet – og gi en trygghet for at dagens velferdsgoder også vil være tilgjengelig i framtiden for dagens ungdom.»