Innenriks

Varselsak i Rødt oversendt til politiet

Rødt fikk før helgen et varsel som partiet har oppfordret varsleren til å politianmelde.

Av Jon Even Andersen

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt opplyser til NTB at de fikk et varsel fredag.

– Det er håndtert etter partiets retningslinjer, og er nå en sak for politiet, sier hun.

– Varslet gjelder en person som har verv i et lokallag. Personen går ut av sitt verv mens saken undersøkes. Det det er varslet om har ikke skjedd i partisammenheng, sier Pryneid Hansen i en SMS til NTB.

Straffeloven

Hendelsen(e) det er varslet om ligger tilbake i tid.

– Varsleren er oppfordret til å politianmelde fordi de påståtte hendelsene er innenfor straffeloven, sier Pryneid Hansen.

Partisekretæren legger til at partiet avventer videre behandling i påvente av politiets undersøkelser.

Alle partier

Samtlige partier som er representert på Stortinget har nå mottatt ett eller flere varsler i kjølvannet av metoo-kampanjen. Rødt er det siste av partiene som opplyser å ha en varselsak.

I Rødts retningslinjer heter det blant annet at «det må raskt avklares om saken bør politianmeldes» og at det i så fall innebærer at behandlingskomiteen avventer videre behandling av saken. I motsatt fall, der saken ikke anmeldes, er målet med den interne behandlingen å avklare de faktiske forhold knyttet til anklagen, inkludert begge parters versjoner av historien. (NTB)