Innenriks

– Viktig å luke ut de useriøse

Det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid for om lag 480 milliarder kroner årlig. Nå må de sørge for at jobben blir gjort uten sosial dumping.

– De kriminelle aktørene er veldig kreative, og da er det viktig at vi løper etter dem og klarer å sette ut av spill de som er useriøse, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på vei inn på byggeplassen, til det som skal bli det nye Nasjonalmuseet.

Det er Statsbygg som er byggherre for dette milliardprosjektet. Foreløpig er det lenge til fiffen kan nippe champagne fra takterrassen her. Akkurat nå er det bare neongule arbeidsklær som lyser mot grå skifer, så langt øye kan se. Her jobber det folk fra så mange som 20–25 forskjellige nasjoner.

Det er mange å holde styr på.

Les også: Ny rapport avslører Oslo kommune: - Kan skjule en skandale

Nye krav

Til nå har ikke offentlige virksomheter vært flinke nok til å holde styr på at deres varer, oppdrag og tjenester blir levert uten at lover og regler brytes.

I 2016 konkluderte Riksrevisjonen med at staten ikke gjorde nok for å stoppe sosial dumping ved egne anskaffelser.

Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av kontrollene kunne dokumenteres.

– Riksrevisjonen påpekte her at offentlig sektor må gjøre mer. Nå kommer vi med et tiltak som skal bidra til det. Vi tydeliggjør deres ansvar for å bekjempe arbeidskriminalitet, sier Hauglie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Må rapportere

Regjeringen krever at alle offentlige virksomheter skal motvirke arbeidskriminalitet når de kjøper varer og tjenester.

* De skal sørge for at alle leverandørene de inngår kontrakt med, følger lover og regler når det gjelder skatter og avgifter, lønn og arbeidsforhold.

* Det skal ikke være flere en to ledd med underleverandører.

* De må rapportere i årsrapporten på hvordan de har fulgt opp kontraktene.

* Og de står ansvarlig for å kontrollere leverandørene.

De nye kravene gjelder i alle tildelingsbrev til de offentlige virksomhetene fra og med i år.

Les også: – Jeg oppsøker ikke byggeplasser i indre by. Jeg vil hjem om kvelden.

Stikkprøver hvert halvår

Så hvordan skal alle statlige etater kontrollere at alt går riktig for seg?

På det nye Storbyuniversitetet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, har de funnet en metode.

Renholdsselskapet de benytter må belage seg på stikkprøver hver sjette måned hvor det bes om kopi av arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper.

Dersom det avdekkes brudd på regelverket skal Arbeidstilsynet varsles.

Les også: Kriminelle i byggebransjen: – Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker

Ikke ferske midler

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen, sier de også finner avvik, og det er fordi de leter nøye.

– Det vi bruker mye tid på, og som er krevende å kontrollere, er pendling og bosted og losji. Der tenker vi at det kanskje trengs et tydeligere regelverk. Det gjelder også innleid arbeidskraft. Det er et område som er krevende for oss, og som vi bruker mye tid på, sier Nikolaisen.

– Dette høres ut som ressurskrevende arbeid. Følger det med noen penger med disse kravene, Hauglie?

– Etatene har de budsjettene de har fått tildelt fra Stortinget gjennom budsjettvedtakene. Det er klart det er ressurskrevende, men offentlig sektor har også mye ressurser til å håndtere denne type spørsmål. Det er krevende å bekjempe arbeidslivskriminalitet, men det er viktig at alle bidrar til å luke ut de useriøse aktørene.

Les også:

Slik skal de farge byggebransjen hvit

- Det er mange råtne epler i rehabiliterings-markedet