KONTROLLERES IKKE: Oslo Havn er blant virksomhetene i Oslo kommune som har blitt undersøkt av Kommunerevisjonen. Bildet viser byggeplassen til nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

– Kan skjule en skandale

Når Oslo kommune kjøper noe skal byen stille krav om lønns- og arbeidsvilkår. Men den rødgrønne byen kontrollerer ikke om kravene blir fulgt. Det viser en ny rapport.

«Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter – med vekt på lønns- og arbeidsvilkår», er den gørrkjedelige tittelen på en ny rapport fra Kommunerevisjonen.

Rapporten har undersøkt hvor ofte virksomhetene (altså bydeler og etater og sånt) gjennomfører kontroller. Hvor ofte de sjekker om leverandørene sine faktisk følger lover og regler, om lønn og arbeidsforhold.

Men resultatet er nedslående:

Bare én bydel har gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Og den kontrollen var overfladisk.

Bare halvparten av virksomhetene har vurdert om det er nødvendig å kontrollere.

Ingen av virksomhetene kan dokumentere de vurderingene de har gjort.

Underleverandører har ikke blitt kontrollert.

De to siste grundige kontrollene som har vært gjennomført, er fra 2015 og 2012.

Les også: Ap vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet

Kan skjule en skandale

– Her er det såpass mye feil og mangler, at denne må bystyret ta til diskusjon og behandling, sier Ola Kvisgaard.

Han leder Oslo kommunes kontrollkomité, og sitter i bystyret for Høyre.

– Det som er spesielt her er at det er mangler ved alle de undersøkte enhetene, sier han til Dagsavisen.

Kvisgaard understreker at det er en omfattende rapport som er blitt laget.

– Det er jo i realiteten halve kommunen som her er blitt kontrollert, sier han.

– Hva er det mest alvorlige i rapporten?

– Det at det er gjennomgående utilfredsstillende funn. Det er jo ikke avdekket noen skandaler her, men det er avdekket svake rutiner og svak dokumentasjon, som igjen kan skjule en skandale, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ikke holdbart

– Rapporten viser at anbud med dagens system nesten er umulig å kontrollere. Det må tenkes annerledes.

Det sier Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, til Dagsavisen.

Han frykter at kommunen blir lurt, dels fordi ulike etater opererer uavhengig av hverandre, og dels fordi det ikke er ressurser eller kunnskap til å drive kontroll.

– Kommunen må øke antall egne ansatte. Det sikrer både ordna lønns- og arbeidsvilkår og skatteinntekter, sier han.

Pedersen mener også at kommunens storsatsing på arbeidsvilkår «Oslomodellen», bør kunne utvides til for eksempel helse og barnevern.

– Vel å merke hvis man ikke kan gjøre jobben med egne ansatte, legger han til.

– Er du skuffa over at dette skjer under rødgrønt styre?

– Det er ikke holdbart uansett hvem som styrer.

Ikke bra nok

– Dette er ikke bra nok, skriver finansbyråd Robert Steen (Ap) i en epost til Dagsavisen.

Han forteller at de tolv virksomhetene rapporten handler om nå gjennomfører tiltak for å rette opp i situasjonen.

– Og dette er nødvendig, legger han til.

Steen forteller at «Oslomodellen», som skal sikre et anstendig arbeidsliv, nå begynner å virke.

– Hva sier dere nå til skuffede velgere?

– Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er noe av det aller viktigste arbeidet dette byrådet gjør, sier han.