Innenriks

Ja til privatbane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpner for privat jernbane i Norge.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var til stede på Oslo S da den nye hurtigtoglinjen mellom Oslo og Stockholm ble åpnet i 2015. Nå jobbes det med planer om et vesentlig raskere togtilbud mellom de to hovedstedene.

– Vi er positive dersom private aktører ønsker å realisere egne jernbaneprosjekter for egen regning og risiko, sier Solvik-Olsen til Dagsavisen.

– Veldig bra. Da kan vi jobbe videre uten bekymring, responderer prosjektkoordinator Alf S. Johansen, som jobber for høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm på vegne av blant annet en rekke kommuner i Østfold.

Prosjektet, som har vært under planlegging i en årrekke, har nå vekket interesse i Kina. 11. januar kunne Dagsavisen fortelle om en kinesisk delegasjon som hadde kommet til Norge for blant annet å diskutere muligheten for en høyhastighetsbane mellom de to nevnte hovedstedene.

Les også: I dialog med Kina om lyntog

– Vil gjerne samarbeide

– Vi vil gjerne samarbeide med Norge og Sverige om dette prosjektet, både med arbeidskraft, vår kompetanse og ved å bidra til finansieringen av det, uttalte da delegasjonens leder Huang Xin.

Han er visepresident i China Association for Promoting International Economic & Technical Cooperation, som igjen er del av China Overseas Investment Union.

Selv om Solvik-Olsen er positiv til privat jernbaneutbygging, innebærer ikke det at han aktivt vil ta noe initiativ for å realisere noe slikt.

– I motsetning til våre forgjengere, har dagens regjering ikke planer om at vi skal gjøre spesielle henvendelser til utenlandske selskap for å rekruttere dem til det norske markedet, påpeker statsråden.

Alf S. Johansen på sin side, minner om at privat jernbaneutbygging har skjedd i Norge tidligere.

– I 1883 ble Ofotbanen påbegynt med engelske investorer. Det skapte et norsk-svensk handelseventyr med jernmalm, uten sidestykke, som er en av bærebjelkene i skandinavisk økonomi den dag i dag. På samme måte vil et moderne jernbanenett som knytter hovedstedene og andre byer sammen, bli ryggraden i Skandinavias transportsystem de neste 100 årene. Bygges det på en optimal måte er det veldig lønnsomt å eie og drive for dem som måtte være interessert i å investere med et langsiktig perspektiv, sier Johansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

170 milliarder kroner

Han anslår at en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm vil beløpe seg til 170 milliarder kroner, men lar seg ikke avskrekke av det.

– Investeringene er store for oss i Norden, men ser ikke så skremmende ut sett med kinesiske øyne. De har også den kompetanse og erfaring som må til for å realisere dette, påpeker Johansen.

Han er også opptatt av Huang Xins uttalte ønske om samarbeid.

– Kineserne understreker gang på gang at dette skal gjøres i samarbeid med firmaer i Norden, og at de ønsker å skape en vinn-vinn-situasjon med økonomisk vekst, og bidra til å få ned de globale klimautslippene fra transportsektoren.

Les også: Snabbt til Oslo