Innenriks

Får telefoner daglig

Elin Olsen i Spiseforstyrrelsesforeningen sier de har opplevd en kraftig økning i henvendelser fra folk som venter på behandling.

Elin Olsen får mange henvendelser fra folk med spiseforstyrrelser som er svært frustrert over at de ikke får hjelp.

– Det er mange som går hos som venter på innleggelse. Vi får telefoner daglig fra folk som blir avvist, sier Olsen, daglig leder i Spiseforstyrrelsesforeningen.

I går skrev Dagsavisen om Stine Bratvold som mener hun er blitt en kasteball i helsevesenet. Bratvold har anoreksi og ble alvorlig syk i fjor. Da hun søkte om innleggelse ved en spesialistavdeling for spiseforstyrrelser, fikk hun til svar at det var fem måneders ventetid. Hun la seg da frivillig inn på en medisinsk avdeling. Ifølge Bratvold hadde ikke de ansatte rett kompetanse til å behandle hennes sykdom. Hun gikk ytterligere ned i vekt og tilstanden ble livstruende. Hun har kommet seg, men venter fortsatt på å få behandling ved en avdeling som har spesialister på spiseforstyrrelser. Den siste tida har hun vært innlagt på en akuttpsykiatrisk avdeling som hun opplever som en ren oppbevaringsplass. Hennes advokat mener det er en «skandale» at hun må vente nesten et halvt år på å få «adekvat behandling».

Les også: – Det er helt tragisk at de ikke får hjelp

Stor frustrasjon

Olsen i Spiseforstyrrelsesforeningen kjenner godt igjen problemstillingen som Bratvold tar opp. Det siste året har det vært en kraftig økning i antall henvendelser fra folk som trenger behandling, men som ikke får det.

– Det gjelder ikke bare dem som trenger akutt behandling. Vi får også mange henvendelser fra folk som ikke får en vurdering ved de distriktspsykiatriske sentrene.

– Det er tydelig at det er stor frustrasjon rundt dette temaet nå. De som ikke er syke nok, sliter med å få behandling, og når de blir veldig syke, er det ikke noe tilbud da heller. Det virker som om nåløyet er blitt trangere, sier hun og legger til:

– En ting er å vente lenge, men mange får ikke engang noe tilbud. Det er ikke bra. Mange har mannet seg opp for å be om hjelp. Å få et avslag gjør noe med deg, sier Olsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fryktelig mange

Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Idrettshøgskolen og leder for Norsk selskap for spiseforstyrrelser, uttalte i gårsdagens sak at lang ventetid på behandling er «tragisk».

– Det er fryktelig mange som opplever at de stadig får avslag eller beskjed om å vente lenge når de søker om behandling. Dette er en livstruende sykdom, da er det forferdelig at de må vente, sa Sundgot-Borgen.

I en kronikk i Dagsavisen har Stine Bratvold beskrevet hvor dramatisk hun opplever det er å måtte vente på behandling.

«Problemet for meg, og veldig mange andre, er at vi blir dødelig syke av sykdommen før vi får den hjelpen vi trenger.»

Oppbevaringsplass

Elin Olsen mener det er et stort problem at personer med spiseforstyrrelser havner på somatiske avdelinger over lang tid mens de venter på rett behandling.

– Mange opplever at disse avdelingene mangler spesialkompetanse. Da blir det bare en oppbevaringsplass.

Olsen synes det er vanskelig å gi noe godt svar på om økningen i antallet henvendelser skyldes at spiseforstyrrelser er blitt et større problem.

– Vi får mange flere henvendelser enn tidligere. Om det er fordi det er blitt mer vanlig å snakke om det, eller om det faktisk er en økning – det vet jeg ikke. Men uansett er det et problem.

Kronikk: Jeg trenger hjelp til å bli frisk