Innenriks

Høyres innvandringspolitiker taler Listhaug midt imot

– Det blir litt for lettvint å si at de ikke har respekt for norske lover, sier Høyres Kristin Ørmen Johnsen om integreringsminister Sylvi Listhaugs kommentar til SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere.

1 av 2

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SBB), «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre», slår fast noe som er kjent fra tidligere studier: Det er en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen.

Nyheten i SSB-rapporten som ble lagt fram i går, er at graden av overrepresentasjon har gått ned over tid. Men utviklingen i én gruppe skaper uro.

– Det går den rette veien, og det er gode nyheter. Men det er dårlige nyheter at norskfødte med innvandrerforeldre er såpass fremtredende i statistikken, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen, og understreker:

– Vi snakker altså om norsk ungdom. Det er andregenerasjons innvandrere, men de er norske statsborgere. De ligger over nivået for flyktninger og asylsøkere, og for nordmenn for øvrig.

– Litt lettvint

Rapporten tar for seg siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015.

La oss ta en titt på tallene:

• Andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre, og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen.

• Tar man hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reagerte på SSB-rapporten overfor NRK med å si blant annet:

– De får alle muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. Dette viser mangel på respekt for våre lover og regler, og det synes jeg er veldig synd.

Det kommenterer regjeringspartner Høyres innvandringspolitiker på denne måten:

– Jeg vil si: Det blir litt for lettvint å si at de ikke har respekt for norske lover. Alle som begår kriminelle handlinger har ikke respekt for norske lover og regler, og det gjelder etnisk hvite nordmenn også.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi trenger mer info

Johnsen er klar på at samfunnet trenger mer informasjon om hvorfor norskfødte med innvandrerforeldre topper statistikken. Hun understreker at hun mener det var bra at Justisdepartementet bestilte denne statistikken fra SSB, men er samtidig klar på at den ikke gir hele bildet.

– Vi trenger mer info skal vi sette inn konkrete tiltak. Vi kan ikke skylde på SSB, men vi må ha mer bakgrunnsinformasjon eksempelvis fra Nav og politiet, sier hun, og fortsetter:

– Vi mangler informasjon om foreldrene til disse unge lovbryterne. Har de dårlig tilknytning til det norske samfunnet? Er de dårlige i norsk og står de utenfor arbeidslivet? Lever de i lukkede kulturer? Likeledes savnes informasjon om disse unge. Eksempelvis hva slags tilknytning til utdanning eller arbeidslivet har de?

Johnsen mener det er nødvendig med et kritisk blikk på introduksjonsprogrammet.

– Vi må se om det har de rette tiltakene, og kompetansen til dem som jobber der er god nok, og om introduksjonsprogrammet er godt nok tilknyttet arbeidslivet.

En tettere tilknytning, eksempelvis ved at introduksjonsprogrammet går inn i arbeidslivet, arbeidsgiverne gis et større ansvar samtidig som en del av pengene følger etter, kan være et alternativ, mener Johnsen.

– Ekstra trist

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, mener det er «trist at det er en overrepresentasjon».

– Dette hadde vært ønskelig at tallene hadde gått enda mer ned, når vi bruker så mye ressurser på innvandring og integrering, sier han.

– Hva tror du er årsaken?

– Det er mangel på respekt og forståelse for vår kultur, og våre regler og lover.

Flyktninger og asylsøkere er også overrepresentert, selv om de ligger lavere enn norskfødte med innvandrerforeldre. Det mener Helgheim er ekstra trist.

– De vi tar inn som er flyktninger, er personer vi gir en utstrakt hånd. Da er det trist at dette er takken vi får.

Et konkret tiltak for å gjøre noe med situasjonen, er å legge større vekt på opplæring i norsk kultur og samfunnsforståelse, mener Helgheim.