Innenriks

Hvem er det som snakker usant om SSB?

Verken Ap, SV, KrF eller Sp er fornøyd med Siv Jensens 169 siders svar til kontrollkomiteen. Her er de ubesvarte spørsmålene som gjør at det går mot høring i SSB-saken.

Bilde 1 av 3

SSB-saken er i ferd med å bli enda et hakk mer alvorlig for finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen. På Stortinget er kontrollkomiteen i ferd med å rulle ut teppet i høringssal 1.

– Når påstand står mot påstand, er det bare gjennom en åpen høring at vi kan få en avklaring, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

Både Ap, SV, KrF, og sannsynligvis Sp, går inn for høring i SSB-saken.

Sentrale spørsmål

Selv etter to spørsmålsrunder, totalt 31 spørsmål og totalt 228 sider med svar og dokumentasjon fra finansministeren, er det fortsatt noen hovedspørsmål komiteen mener de ikke har kommet til bunns i:

* Har SSBs faglige uavhengighet blitt utfordret?

* Hva utløste at statsråden ikke lenger hadde tillit til Meyer?

* Hvem har en mest korrekt versjon av dialogen mellom departementet og Meyer?

Andersen viser til at det fortsatt er medarbeidersamtaler komiteen ikke har fått innsyn i, fordi det ikke skal foreligge noe referat.

– Da har vi bare én mulighet, og det er at begge parter får anledning til å uttale seg til oss. Vi har ikke mulighet til å sende brev til Meyer eller ansatte i departementet, vi må forholde oss til statsråden, sier komitélederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uenig om sannheten

Bakgrunnen for konflikten om Statistisk sentralbyrå (SSB), er en omorganisering i byrået. Flere forskere ble opprørt over at de skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var Erling Holmøy, som er kalt «innvandringsregnskapets far».

Etter massiv debatt i mediene om prosessen, og flere møter hos finansministeren, fikk daværende SSB-direktør Christine Meyer 9. november beskjed om at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillit.

Etter dette har de to forklart seg ulikt om hva som har vært prosessen som ledet opp til Meyers avgang.

Blant de omdiskuterte samtalene mellom departementet og Meyer er telefonsamtalen i slutten av oktober.

Ifølge Jensen ble det i samtalen 27. oktober reiste spørsmål om nøkkelpersonell for to sentrale modeller kunne bli værende i forskningsavdelingen. Men hun henviser til at samtalen i hovedsak handlet om å finne mulige tiltak i den krevende situasjonen som var oppstått.

Meyer mener det ikke stemmer, og har kalt Jensens svar «feilaktig».

– Det er ikke korrekt at departementet ikke har hatt synspunkter på konkrete innplasseringer av enkeltmedarbeidere i avdelingene i SSB. Samtalen den 27. oktober dreide seg om å endre innplasseringen av en navngitt forsker som jeg ikke ville etterkomme uten en skriftlig instruksjon fra departementet, sier Meyer i en skriftlig uttalelse til NTB.

Både Siv Jensen og statsminister Erna Solberg har avvist at hennes syn innvandring slektskapet til Holmøy kostet Meyer jobben.

Mens Meyer i et brev til internasjonale kolleger mener årsaken til at hun mistet støtten fra Siv Jensen er knyttet til innvandringsstatistikk.

– Mer å borre i

SVs mann i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, mener det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd enn hva Meyer og andre har gitt.

– Kontrollkomiteen må finne ut hva som har skjedd i denne saken, og hvorvidt SSBs faglige uavhengighet har blitt utfordret. Om det har skjedd, er det uakseptabelt, sier Fylkesnes.

KrF-representant Grøvan antyder at finansministeren ikke har klart å dokumentere hvorfor hun mistet tilliten til Meyer, og han omtaler det som et hovedspørsmål.

– Finansministeren kan for eksempel ikke vise til leveranser fra Meyer som ikke har holdt mål, sier Grøvan, og utdyper:

– Dette har vært en prosess gjennom hele 2017. Departementet har blitt orientert, de har fått forslagene på bordet, men har ikke stoppet prosessen. Det er først når de fikk halvårsrapporten, som ble behandlet sent i høst, at de satt bremsene på.

Finansministeren har oppgitt at hun mistet tilliten til Meyer blant annet fordi den nå avgåtte SSB-direktøren ikke skal ha lyttet til signaler om å bremse omorganiseringen av SSB, og risikoen for at leveransene fra SSB kunne bli svekket.

– Vi må ta det hun sier på alvor, men samtidig synes jeg at det er et grunnlag som det hvert fall bør bores dypere i. Er det virkelig mulig å si at leveransene blir kvalitativt mye dårligere basert på et forslag til omorganisering? Der mangler det etter min mening en sammenheng som gjør at dette resonnementet går helt opp, sier han.

Sp-representant i kontrollkomiteen, Nils Bjørke, viser til neste ukes komitémøte før partiet endelig tar stilling til om statsråden bør kalles inn på teppet i en kontrollhøring. Likevel gjør han det klart:

– Vi må nok gå en runde til i saken, det ser slik ut. Da er det aktuelt med høring, sier Bjørke.

SSB-striden

* SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling.

* I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

* Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen fra flere hold om Meyers planlagte omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. Meyer ønsket å krympe forskningsavdelingen kraftig og flytte flere forskere til statistikkavdelingen mot sin vilje.

* Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

* Kritikk er også rettet mot Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.

* Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som skulle omplasseres, noe som har forsterket kritikken mot Meyer.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt to brev til Siv Jensen med en rekke spørsmål om hennes rolle i saken, og er ikke fornøyd med svarene fra Jensen.

Kilde: NTB