Innenriks

Boikotter fredsprisutdelingen

De største atommaktene vil ikke bli representert på høyeste nivå når årets fredspris skal deles ut neste måned.

Av Per Helge Berg

Årets fredspris går til ICAN–Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. Det er en utdeling flere av verdens store atommakter ikke er begeistret for, og dermed vil en rekke utenlandske ambassadører ikke delta på utdelingsseremonien, ifølge NRK.

– Vi ønsker å markere vårt forbehold når det gjelder ICANs prosjekt, det vil si forbudet mot atomvåpen og FN-traktaten som ble fremforhandlet i New York, bekrefter Véronique Minassian, rådgiver ved Frankrikes ambassade. Frankrike sender derfor sin viseambassadør.

Ambassadene fra USA, Storbritannia og Frankrike var i forrige uke i et møte med Nobelinstituttet der de ga beskjed om beslutningen.

Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, mener dette betyr at stater som har atomvåpen, ikke forholder seg likegyldig til årets pris.

– Det absolutt vanlige er at ambassadørene kommer til utdelingen dersom de kan, sier han.

USA og Storbritannia vil imidlertid bli representert, men med viseambassadører, slik som Frankrike. Den russiske ambassaden opplyser at deres ambassadør kommer.

De andre atommaktene Pakistan, India, Israel og Kina oppgir forskjellige grunner til at selve ambassadøren ikke kommer. Noen sender viseambassadører eller ambassadesekretærer, mens Kina holder seg helt borte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Atommakten Nord-Korea har ikke ambassade i Norge og er heller ikke invitert. (NTB)