Innenriks

Utlendinger dør oftest på jobb

Er du fra et annet land enn Norge har du 1,6 ganger så stor sannsynlighet for å dø på en norsk byggeplass, viser ny rapport.

Av Stian Fyen, ANB

– Dette er en stadfestelse av en situasjon som har vært der i flere år. Dette er godt kjent både i Norge og internasjonalt, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Siden 2009 har det i snitt dødd 9 personer i året på norske bygg- og anleggsplasser. En ny rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at det er en unaturlig høy andel utlendinger som omkommer på norske byggeplasser.
En av tre som omkom på norske bygge- og anleggsplasser de siste 5 årene har vært utenlandske statsborgere. Litt avhengig av hvordan man regner viser undersøkelsen at risikoen for å dø på jobb er mellom 1,3 og 1,6 ganger så høy for utlendinger som for nordmenn.
Forskerne estimerer at risikoen for å dø i arbeidsulykker er 5,0 per 100.000 utlending er og 3,9 per 100.000 nordmenn.

Bemanningsbransjen

Det som kjennetegner utlendinger som dør på norske bygge- og anleggsplasser er at de er unge, har kort tid hos arbeidsgiver, ikke behersker norsk og er innleid gjennom bemanningsforetak.
– I sum gjør den miksen at utlendinger blir overrepresentert på skadestatistikkene. Utviklingen har skutt fart fordi veksten i bemanningsbyråene først og fremst har kommet i byggebransjen på bekostning av faste ansettelser, sier Krogstad.
– Skal vi ha et godt vernearbeid og en god sikkerhetskultur er vi avhengig av virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og partsforhold med arbeidsmiljøutvalg der det er naturlig å ta opp slike spørsmål. I dag er det viktigste for mange arbeidsgivere at folk kan komme inn, gjøre en jobb og så ta pengene og løpe, uttaler Steinar Krogstad.

Fallulykker

De vanligste ulykkene på norske byggeplasser er fallulykker, enten at man selv faller fra tak eller stillas, eller at man blir truffet av et fallende objekt, ifølge rapporten.
Fellesforbundet har lenge tatt til orde for å legge strengere bånd på bransjen, og tok i valgkampen til orde for et midlertidig forbud mot innleie i Oslo og Akershus.
– Det viktigste tiltaket er å begrense bemanningsbransjen, og styrke bestemmelsene for faste ansettelser. Vi må også vurdere å se på muligheten til å bruke restriksjonen du har til å unnta bransjer og arbeidsområder med særskilt høyt risikoomfang, sier Krogstad.

Politisk streik

Rapporten er basert på alle ulykker som ble innrapportert til Arbeidstilsynet mellom 2012 og 2016, en analyse av samtlige arbeidsulykker i 2015 og tall fra Statistisk sentralbyrå.
Krogstad mener rapporten handler om mye av det samme som den politiske streiken sju fagorganisasjoner i Oslo arrangerer 15. november.
– Også den handler om å stanse bemanningsbransjen, sier Krogstad.