Innenriks

Kampen om Andøya

Lederen i Offisersforbundet mener Stortinget må be om en ekstern granskning av nedleggelsen av Andøya flystasjon – for at det skal bli fred.

– Det råder en dyp mistillit mot Forsvarsdepartementets tall som er så alvorlig at Stortinget bør be om en ekstern gjennomgang, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund.

Neste tirsdag fremmer Senterpartiet, Venstre og KrF et forslag i Stortinget om en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene ved nedleggingen av Andøya flystasjon og flyttingen til Evenes.

En betent sak

Nedleggelsen av Andøya flystasjon ble en betent sak i valgkampen, og skapte stort engasjement. Senterpartiet har stått i front for å få omgjort avgjørelsen, og fikk over 70 prosent av stemmene på Andøya ved stortingsvalget. En rekke offiserer og tidligere forsvarstopper har kritisert beslutningen om nedleggelse i harde ordelag. LO har også vært kritiske og bedt om en gjennomgang av det økonomiske grunnlaget for beslutningen. Forbundsleder Bongo mener det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til tallmaterialet som regjeringen har lagt fram.

– Alt som har kommet fram etter beslutningen, har styrket vår tro på at vi tok rett standpunkt. Det framstår fremdeles svært utfordrende – nærmest umulig – å gjennomføre flyttingen til Evenes på en god måte. Det er stor usikkerhet knyttet til om det er nok plass, i tillegg trenger vi Andøya som flybase til å ta imot allierte jagerfly.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hva vil Arbeiderpartiet?

Før valget åpnet Arbeiderpartiet, som stemte for nedleggelse, for at beslutningen «kanskje bør omgjøres». Ap jobber nå med et eget forslag der de vil be regjeringen om å presentere en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes. Partiledelsen ville i går ikke si noe om det kan bli aktuelt med en ekstern gjennomgang. Men Eirik Sivertsen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Ap, uttalte til regionavisa Bladet Vesterålen at de ikke kan «detaljstyre hvordan regjeringen skal gjøre jobben sin».

Bongo i Offisersforbundet mener Forsvarsdepartementet først må presentere sine tall, og da med langt flere detaljer enn det som kom fram i langtidsplanen for Forsvaret.

– Den var svært mangelfull. De nye tallene må være offentlige, så alle kan sette seg inn i saken. Jeg er temmelig sikker på at det som legges fram blir omstridt. Derfor trenger vi en ekstern gjennomgang, og det er viktig at Forsvarsdepartementet ikke legger premissene for en slik gjennomgang. Dette må skje i Stortingets regi, sier Bongo.

Glad for tvil

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke kritisere Ap for at de ikke svarer på om partiet vil ha en ekstern granskning.

– Jeg skulle ønske at de var enda klarere, men det er i hvert fall et sunnhetstegn at partiet nå tviler på beslutningen, sier Vedum og legger til:

– Vi kjemper for denne saken fordi vi mener det var en dårlig beslutning. Forsvarsmessig er det ingen tvil om at Andøya er et bedre alternativ enn Evenes. Regjeringen har ingen andre argumenter enn at man vil spare penger på nedleggelsen. Rapporten til Samfunnsmessig analyse synliggjorde utfordringene ved investeringskostnadene på Evenes. Vi trenger mer trygghet rundt tallgrunnlaget. En gjennomgang bør gjøres eksternt fordi regjeringen har knyttet prestisje til tallene de har lagt fram.