Innenriks

Slik kan Ap vinne velgernes hjerter

Velgerne sitter klare for mer sosialdemokratisk politikk, tror analytikere. Aps jobb er å overbevise dem om at det er de som kan gjennomføre den.

Velgerne sitter klare for mer sosialdemokratisk politikk, tror analytikere. Aps jobb er å overbevise dem om at det er de som kan gjennomføre den.

– Arbeiderpartiet må ta et skritt tilbake. De må snakke om verdigrunnlag og samfunnsanalyse, og bruke mer tid på den store fortellingen, sier Marte Gerhardsen, leder i Tankesmien Agenda.

Etter et realt valgnederlag er en ting klart for Ap: Strategien skal evalueres, 55.000 medlemmer skal fortelle ledelsen hva som gikk galt – og blikket skal rettes framover. Spørsmålet er bare: På hva?

Dagsavisen har spurt sju samfunnsanalytikere samt nåværende og tidligere Ap-politikere, med ulikt utsyn til Ap om hva partiet burde satse på nå.

Samlet kommer de med sju, konkrete råd til Ap.

1) Vær upopulære på klima

– Det er en kjensgjerning at det er sprikende meninger blant Aps velgere. Miljø og innvandring er nok de klareste eksemplene, sier Dag Einar Thorsen, statsviter og forsker og selv Ap-mann.

Han påpeker at dette er saker som Ap ikke kan unngå å forholde seg til de neste årene – uansett hvor mye de skulle ønske at de kunne romme hele spekteret av sprikende miljøholdninger i partiet.

– Ap må ikke være redde for å være upopulære. Det er bedre å være tydelige og miste noen få, enn å være utydelige og lekke velgere slik de har gjort nå, råder Thorsen.

Han støttes av Gerhardsen i Agenda.

– Ap må ha en enda tydeligere og troverdig klimapolitikk. Det er mye gode anslag. Men jeg tror de også må diskutere framtidens oljepolitikk. Det er et tema vi ikke kommer unna, sier hun.

2) Finn store fortellinger

– Politiske enkeltsaker er selvsagt viktig. Men framover tror jeg Arbeiderpartiet ikke bare må snakke om at de vil ha 3.000 ekstra lærere, men gå litt tilbake og fortelle om bakgrunnen for politikken, sier Agendas Marte Gerhardsen om hvorfor hun mener Ap bør bruke mer tid på å formidle egne, store samfunnsfortellinger.

Den sosialdemokratiske fortellingen om at velstand skapes ved at alle er med og løftes fram, må frontes tydeligere som korrektiv til høyresidens fortelling, mener hun.

– Den handler om at det blir flere arbeidsplasser og velstand til alle om de rike beholder mer av pengene sine. Men det har jo historien vist gang på gang at ikke skjer, sier Gerhardsen.

Hun støttes av Sindre Beyer, Jens Stoltenbergs tidligere rådgiver og nå reklamemann.

– Ap må tenke mer langsiktig, ha en tydeligere visjon og framtidsfortelling. Og siden Arbeiderpartiet skal være et breddeparti, handler dette blant annet om økonomi og folks trygghet, understreker han.

3) Ta helt nye initiativer

– Ap må raskt ta initiativ på nye områder. Så de ikke havner i skyggenes dal, sier Thorbjørn Berntsen, Ap-nestor med bakgrunn som minister og stortingsrepresentant.

Selv har han noen tanker om hvilke områder det kan være på. Men han venter litt med å lufte dem. Aps interne evaluering av hva som har gått galt, får komme først.

– Jeg tror det viktige nå er å finne ut av hva folk har vært forbanna på, sier han.

Tidligere Stoltenberg-rådgiver Beyer mener Ap bør satse på å finne nye løsninger på de raske, teknologiske endringene:

– Det er mange jobber som kan forsvinne. Da handler det om å ha en formening om og et budskap om hvordan man skal få flest mulig med på den reisen, sier Beyer.

Han tror også nye initiativ er helt avgjørende for at Ap skal feste grep om velgerne igjen.

– Vi ser at mange sosialdemokratiske partier i Europa som har vært i opposisjon ikke klarer å få fotfeste igjen fordi det eneste prosjektet man sitter igjen med er å omgjøre slag man har tapt, sier Beyer.

– Som å fronte at man vil reversere motstanderens reformer?

– Ja. Men man bør ikke bare fronte at man vil reparere en demning som brister. Folk ønsker at man skal peke framover, ikke bakover.

4) Skill dere ut fra Høyre

– Ap prøvde å gi inntrykk av at dette valget var et retningsvalg. Men hvis de virkelig skulle klart å mobilisere på det budskapet, kan de ikke ha omtrent samme politikk som Høyre på temaer som for eksempel velferdsprofitører, som tydelig markerer skillet mellom høyre- og venstresiden, sier Ida Wangberg, nestleder i Manifest tankesmie.

Hun mener at Ap overbeviste litt mer i tematikken på slutten av valgkampen, men oppfatter det som at Ap har lagt seg for tett på Høyre både i saker der kommersielle aktører tjener på å tilby velferdsordninger, og i spørsmålet om bemanningsbyråer.

– Når man tilsynelatende går til valg på den samme politikken, blir det vanskelig å se forskjell på partiene, sier Wangberg.

Hun sier det er forståelig å kvie seg for å kjøre hardt på her:

– Er man tydelig på velferdsprofitører får man jo hele NHO Service på nakken med en gang. Men det er nettopp slike konflikter som mobiliserer velgere, derfor må man gjøre det dersom man skal være et ordentlig arbeiderparti, sier hun.

5) Vinn ulikhetsdebatten

– Økende ulikhet er en av de største utfordringene i samfunnet vårt, som vi må ta på alvor om vi skal bevare Norge som et godt samfunn. Her må Ap ta et enda tydeligere eierskap til debatten om ulikhet, sier Gerhardsen i Agenda.

– Der har SV og Rødt vunnet eierskapet i år?

– De har hvert fall snakket mer om det. Og jeg tror Ap hadde hatt mer på lager der. Framover bør de bli enda tydeligere på hvordan de skal bekjempe det, sier hun.

6) Snakk om integrering

– Ap må være det partiet som er mest troverdig på å løse integreringsutfordringen. Jeg har ikke noe tro på at man bare kan si «pytt, pytt, det der løser seg». Det er bare bevisst politikk som kan løse dette, sier Wegard Harsvik, tidligere Ap-politiker og nå leder for samfunnskontakt og strategi i LO.

Gerhardsen i Agenda trekker fram det samme:

– Det er ikke sånn at vi ikke snakker om innvandring i dette landet. Det er noe av det vi snakker mest om. Men vi diskuterer for lite hvordan vi skal få til en god og vellykket integrering. Og der har jo virkelig Ap og sosialdemokratiet mange av løsningene, mener Agenda-lederen.

Harsvik mener temaet er spesielt viktig å ta på alvor fordi det fins flere krefter i Norge som bruker innvandringsspørsmålet «for å skape oppslutning om seg selv».

– Ytre høyre har ikke noe ønske om å løse integreringsutfordringen. De vil heller dyrke den. Mens på den andre siden har vi dem som benekter at utfordringen eksisterer. Vi må være det partiet som både erkjenner den utfordringen, og tar ansvar for å løse den, sier han.

7) Arbeid, arbeid, arbeid

I en undersøkelse som Norstat gjorde for NRK i begynnelsen av september satte bare 16 prosent av velgerne arbeid og økonomi opp som en viktig politisk sak. Og ikke bare det–flere velgere mente Høyre hadde god politikk i denne saken enn Ap.

– Det må man ta tilbake, responderer Beyer kontant på det.

Harsvik i LO mener sakseierskap på arbeid blir avgjørende for at Ap skal lykkes framover.

– 100.000 unge står utenfor jobb og utdanning. Disse utfordringene forsvinner ikke, og der må Ap fortsatt være best, sier han.

Han mener behovet for en tydelig retning i arbeidslivspolitikken har blitt tydelig på flere områder:

– Vi ser at det vokser fram et arbeidsliv med svekka trygghet, mer midlertidighet og lavlønnskonkurranse. Og privat tjenesteyting. Det må vi ha kontroll på. Her har vi en rad med gode forslag og har fått gjort mye i Oslo. Dette var et tema vi fikk gjort nok på i valgkampen. Men som vi må få gjort noe med.

Også Ap-nestor Thorbjørn Berntsen trekker fram arbeid som den ene store saken Ap burde satse mer på framover:

– Sysselsettingsfrekvensen vi har nå er alarmerende. Her har ikke regjeringen vært gode nok. Dette burde opptatt folk, og vi burde ha klart å ha mobilisert på det, sier han.

Kan ha muligheter

Så lenge Ap klarer å navigere rett, har de muligheter til å lykkes. For velgergrunnlaget er der. Det påpeker flere av dem Dagsavisen har snakket med om Aps veivalg.

– Det kan se ut som at noen velgere ønsket seg mer venstrepolitikk, sier valgforsker Rune Karlsen og viser til at Aps dårlige resultat ble delvis oppveid av at Rødt og SV gikk fram og at venstresiden samlet gikk fram i antall stemmer i stortingsvalget.

Wegard Harsvik påpeker det samme:

– Det er ikke noe rop om mer høyrepolitikk. Hvis man skal ha en trøst i denne valgkampen er det at det politiske ordskiftet i Norge bærer preg av at venstresidens verdier vinner fram. Som det at det er ikke bra for et land å ha større forskjeller. Jeg hadde sett mørkere på verden om høyresiden hadde gått til valg og vunnet på at de vil kutte skattene og ønsker et arbeidsmarked med lavere inntekter til enkelte grupper. HDa hadde det vært langt større grunn til bekymring.

Nyeste fra Dagsavisen.no: