Innenriks

Krever ny plan mot overdosedødsfall

Det er ennå ikke klart hvordan arbeidet for å unngå overdosedødsfall skal videreføres. Actis er bekymret.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Hovedmålet for gjeldende nasjonale overdosestrategi for perioden 2014-2017, er «en årlig nedgang i overdosedødsfall». Like fullt var det 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge i 2015, mot 266 året før, ifølge Folkehelseinstituttet. Tall for 2016 vil først foreligge i desember.

– Vurderer nå

– Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå hvordan overdosestrategien skal videreføres, og hvilke tiltak som bør styrkes og målrettes i enda større grad, opplyser statssekretær Frode G. Hestnes (Frp).

Det som det så langt ligger an til, er en videreføring av pilotkommuneprosjektet, en tilskuddsordning for de ni kommunene som har vært hardest rammet av overdosedødsfall.

– Vi vil også utvide antallet kommuner, opplyser Hestnes.

– Tilbudet om nalokson nesespray skal utvides til flere kommuner, og tilgangen på brukerutstyr skal bedres, tilføyer han.

Nalokson regnes som et effektivt middel ved livstruende overdoser.

Hestnes nevner videre regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og pakkeforløpet for psykisk helse, samt ambisjonen om å få flere til å røyke heroin framfor å injisere den, i denne sammenheng.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Grunn til bekymring

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, er på ingen måte fornøyd med hva Hestnes opplyser.

– Svaret bekrefter at det er grunn til bekymring. Få måneder før overdosestrategien går ut finnes det altså ikke en plan for hvordan det viktige arbeidet mot overdosedød skal styrkes og videreføres. Vi er skuffet over at det ikke finnes en videre strategi, sier Gerhardsen

– Det er positivt at tilbudet om motgift i nesespray og tilgangen på brukerutstyr skal bedres, men med de store utfordringene vi har og de bekymringsfulle trendene vi ser, er det viktig at både regjeringen og Stortinget holder trykket oppe slik at innsatsen ikke svekkes, fortsetter hun.

Actis krever derfor en videreføring av overdosestrategien uten en tidsavgrensning.

Hestnes er enig med Gerhardsen i at antallet overdosedødsfall er altfor høyt.

– Ett overdosedødsfall er ett for mye. Det er mulig å redusere antallet betydelig, mener han.

I forbindelse med gjeldende overdosestrategi har Helsedirektoratet hatt en langsiktig nullvisjon, men ifølge Folkehelseinstituttet har det like fullt «relativt stabilt» vært i gjennomsnitt 263 narkotikautløste dødsfall i året helt siden 2003. Også målt i prosent av befolkningen har antallet narkotikautløste dødsfall vært stabilt med 8,3 i året per 100.000 personer i alderen 15 til 64 år.