Innenriks

– Jeg frykter at adgangskontroll kan brukes som en enkel løsning på et mye større problem

Det sier leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudry. – Adgangskort er ikke et preventivt tiltak. Det er brannslukking, sier han.

Bilde 1 av 2

Av Karin Lillian Fladberg og Emilie Gamst

– Som rektor er det mitt ansvar å ivareta tryggheten og sikkerheten for elever og ansatte. Vi har hatt flere episoder der uvedkommende har tatt seg inn på skolen og har opptråd truende og til dels voldelig overfor våre elever og ansatte, bekrefter rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole i bydel Søndre Nordstrand.

Ved flere anledninger er det også gjort hærverk på skolen. I 2016 ble det blant annet avfyrt fyrverkeri inne i selve skolebygget.

Ifølge rektor er situasjonen uoversiktlig:

– Skolen er åpen og lys med mange glassvegger. I tillegg er bygget strukket over et stort område med ni åpne innganger. Dette har skapt en uholdbar situasjon. Vi er nødt til å ha oversikt over hvem som kommer og går her på skolen, sier Roscher-Nielsen.

I tillegg til adgangskort og sikkerhetssluser er det i løpet av sommeren montert hev- og senkbare stålrør i oppkjørselen til skolen (pullerter), slik at uvedkommende ikke kan kjøre opp foran skolen med bil. Foreløpig er dette et toårig prøveprosjekt.

Prislappen for sikkerhetstiltakene beløper seg til rundt fem millioner kroner, ifølge Utdanningsetaten. Fremtidig vedlikehold må enten dekkes av skolen selv eller Undervisningsbygg.

Flere i samme båt

Torsdag 22. juni skrev Dagsavisen at politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen:

– Dette er noe av det som bekymrer oss aller mest, bekreftet seksjonsleder Jarle Kolstad ved forebyggende enhet på Manglerud og Stovner overfor avisen.

Ifølge politiet er situasjonen ved Bjørnholt ikke i noen særstilling:

– Flere skoler sliter med at uvedkommende kommer til skolen, noen for å lage trøbbel og bråk. Det er ikke bare ved Bjørnholt at dette skjer, bekrefter Jane Bechmann Dahl, leder for forebyggende avsnitt ved Manglerud politistasjon.

– Hvis det er konflikter gående i ungdomsmiljøene, kan skolen bli en slags arena for å gjøre opp. Og det er jo nettopp dette Bjørnholt videregående skole ønsker å forhindre, legger hun til.

Ifølge Utdanningsetaten i Oslo kommune (UDE), har sikkerhetstiltakene som nå iverksettes, kommet i stand etter initiativ fra skolen selv gjennom et samarbeid mellom skolen, UDE, Undervisningsbygg og politiet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Brannslukking

Når 700 forventningsfulle tenåringer mandag møter opp til første skoledag på Bjørnholt videregående skole, er det med andre ord langt fra fritt fram.

Rahman Chaudhry er leder for Elevorganisasjonen. Han er skeptisk til adgangskontroll som «quick fix»:

– Det viktigste er at elever skal føle bevegelsesfrihet på sin egen skole som er deres arbeidsplass. Hvis adgangskontroll begrenser dette, er det en veldig dårlig idé. Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen, er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene. Jeg frykter at adgangskontroll kan brukes som en enkel løsning på et mye større problem, der et dårlig skolemiljø gjør at elever føler de ikke har noen å snakke med. Det mange skoler trenger er et helhetlig tilbud med flere miljøarbeidere, styrket helsesøstertjeneste, skolepsykologer og flere rådgivere. Skolen skal ikke bare utdanne, men danne et helt menneske. Dette er spesielt viktig på skoler som Bjørnholt der det er store utfordringer, sier Chaudhry.

– Adgangskort er ikke et preventivt tiltak. Det er brannslukking fordi situasjonen er uoversiktlig, fremholder lederen i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry.

Les også: Slik brukes vektere i osloskolen

Ifølge siste Elevundersøkelse opplever nær ni prosent av elevene på Bjørnholt videregående skole å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Oslosnittet ligger på under fire prosent, mens landssnittet er 3,3 prosent.

– Disse tallene viser at skolen har store strukturelle problemer som skolens ledelse må ta på alvor. Hvis elever og ansatte føler at adgangskontroll kan bidra til økt trygghet i hverdagen, kan dette være en god idé. Men det kan ikke brukes som en erstatning for det viktigste; et bredt sammensatt team rundt elevene, understreker Rahman Chaudhry.

Les også: Mobbing skjer i skjulte nettgrupper

– Veldig uheldig

Fylkesleder i Utdanninsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er bekymret for at ressursene havner på feil sted.

– Jeg kjenner ikke til hvilke konkrete vurderinger som er gjort på Bjørnholt, men vet at flere skoler har hatt store utfordringer knyttet til skolemiljøet. Når jeg snakker med tillitsvalgte på skoler som sliter, gir de uttrykk for at det som mangler er et bredt sammensatt skolemiljøteam bestående av flere ulike yrkesgrupper. Når jeg samtidig vet at disse ressursene er kuttet på Bjørnholt er det veldig uheldig, sier Andersen.

Hun forteller at hun har vært i dialog med Utdanningsetaten knyttet til generell problematikk ved flere skoler:

– Etaten har ikke bare vært opptatt av problemer ved den enkelte skole, men også større gjengproblemer i en del områder. I så måte opplever jeg at de tar dette på alvor og jobber nært opptil tillitsvalgte, sier Andersen.

Lærerlederen mener politikerne må komme tydeligere på banen:

– Vi har et inntakssystem basert på fritt skolevalg, som forsterker forskjellene og problemene mellom skolene. Noen skoler har en langt mer krevende elevsammensetning enn andre skoler. Dette tar dagens system ikke høyde for når ressursene fordeles, mener hun.

Les også: En skadd i slagsmål på skole i Oslo

Mer fra Dagsavisen