Innenriks

Advarer mot mer oljeleting

Det er økonomisk risikosport å satse milliarder på oljeleting i Norge, sier næringslivsleder Terje Osmundsen.

I Dagsavisen i går gikk Safina de Klerk (24), leder i olje- og energidepartementets ungdomspanel, hardt ut mot Miljøpartiet De Grønnes (MDG) klimavedtak om et oljefritt Norge innen 15 år. Hun mener at vedtaket er for urealistisk.

Anne Kvam (22), førstekandidat for MDG Rogaland, svarte på de Klerks kritikk av partiet, og mente derimot at Norge aldri vil nå Parisavtalen hvis ikke nasjonen faser ut av oljenæringen innen 2032. Nå får hun støtte i en fersk rapport fra Oil Change International. Deres nasjonale studie signaliserer at planene for norsk olje- og gassproduksjon i årene framover vil krasje med Norges klimamål i Parisavtalen.

– Rammer samfunnet

Terje Osmundsen er næringsleder og skribent i Klima og Energi. Han advarer mot videre oljeleting i Norge. Ifølge ham vil bare de mest konkurransedyktige oljefeltene gå med overskudd.

– Det er derfor en økonomisk risikosport å satse milliarder på oljeleting i arktiske strøk, slik Norge nå legger opp til.

Osmundsen, som også er konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, mener at det er det norske samfunnet som må ta støyten hvis oljeindustrien faller. Ifølge Osmundsen dekker staten 88 prosent av investeringskostnadene til oljeselskapene.

– Det betyr at det er fellesskapet, ikke selskapene, som vil tape milliarder når oljeetterspørselen faller og utviklede olje- og gassfelt i nord går i minus eller blir liggende brakk, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mindre oljeetterspørsel

Thina Saltvedt er oljeanalytiker i Nordea, og mener at oljeforespørselen vil nå en topp innen 2030.

– Det er en endring i forespørselen i verden. Forbrukere blir mer miljøbevisste og har sine krav. Samtidig produseres det flere elbiler. Det er et mindre behov for olje i verden.

Oljeanalytikeren sier videre at ikke alle norske oljeprosjekter vil være lønnsomme, og nettopp på grunn av Parisavtalen må norske politikere tenke utenfor oljeboblen.

– Hvis Parisavtalen blir fulgt opp av alle land som er med, blir det heller ingen etterspørsel av olje. Spørsmålet er om verden i det hele tatt vil kjøpe mer olje av Norge. Politikerne har en for ensidig tilnærming til problemstillingen. Skal vi kaste bort penger ved å pumpe opp masse olje som ingen vil kjøpe?

Saltvedt sikter til at en mulig oljeproduksjon i Nord-Norge dessuten vil kreve ny og dyr infrastruktur, slik at Norge eventuelt kan transportere oljen til Europa.

– Norge er ikke det billigste landet å produsere olje i. Vi har offshore-olje, det koster mer å produsere enn olje på land, slik det er i Midtøsten, sier hun.

Les også: Jonas kan bli avhengig av MDG

Omstille økonomien

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.

– Vi må bygge grønn konkurransekraft. Både skatteinntekter, kapital og kompetanse fra norsk olje- og gassnæring vil være viktig i denne omstillingen, sier Helgesen.

Om rapporten fra Oil Change International sier ministeren følgende:

– Det er den globale etterspørselen etter olje som vil avgjøre hvor raskt oljealderen tar slutt. Vi må være forberedt på at det vil skje raskere enn mange tror i dag. Derfor er det så viktig at vi fortsetter omstillingspolitikken.

Mer fra Dagsavisen