Innenriks

Kjemper mot vei

Her skal det bli en vei som lastebiler på inntil 24 meter skal kunne bruke.

Bilde 1 av 2

Dette skjer med tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud, til Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus´ (NOA) store frustrasjon. Der setter man nå sin lit til at Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen bidrar til å sette en stopper for veibyggingen.

Ryddingen av den snaut to kilometer lange veitraseen, som startet i forrige uke, ligger på Krokskogen innenfor Sørkedalen og Lommedalen i Marka.

– Dette er den første store veisaken på flere tiår i Marka, og den første etter at Markaloven ble vedtatt, forteller styreleder Gjermund Andersen i NOA.

Les også: – Folk vil ha Marka slik den er

To lover gjelder

Markaloven, som trådte i kraft i 2009, gjelder for om lag 1.700 kvadratkilometer med naturområder i Oslo og 11 kommuner i Akershus, Buskerud og Oppland. Formålet med loven er blant annet å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.»

Men Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka. Det reguleres av skogbruksloven. Dette er bakgrunnen for at Løvenskiold Skog fikk tillatelse til å bygge veien, som primært skal benyttes til tømmertransport.

– Det er mange skogsbilveier i Marka. Gjør én vei fra eller til noe?

– Marka har allerede et av landets aller tetteste skogsbilveinett. Denne veien vil dessuten dele den siste sammenhengende skogstrekningen uten veikryssing mellom Oslo og Ringerike. Blir veien vinterbrøytet mister Oslofolk skiløypa hvor man kan føle seg mest trygg på at det alltid er snø om vinteren, svarer Andersen.

Enda større bekymring i NOA er knyttet til hva som kan komme i etterkant av veibyggingen.

– For oss er dette en prinsippsak. Hvis prosjektet gjennomføres kan det skape presedens. Da vil det kunne bygges nye skogsbilveier hvor som helst i Marka, sier Andersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sterkt uenig

– NOA har klaget saken inn til både Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen. Hva håper dere skal komme ut av det?

– Vårt krav om utsatt igangsetting ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Departementet kan sette ned foten inntil Sivilombudsmannen har behandlet saken. Fylkesmannen mener det ikke er nødvendig med noen egen saksbehandling etter Markaloven. Det er vi uenige med Fylkesmannen i, og det er dette Sivilombudsmannen skal vurdere, svarer Andersen.

– I Fylkesmannens beslutning heter det, uten nærmere begrunnelse, at det «ikke oppstår skader eller tap dersom vedtaket iverksettes før Sivilombudsmannen har avgjort saken», og at det vil være fullt mulig å reversere vedtaket. Det er NOA sterkt uenig i. En skogsbilvei som skal kunne bære de største og tyngste kjøretøyene på norske veier, er et massivt inngrep i terrenget og det lar seg ikke fjerne, fortsetter Andersen.

– Effektivisering

Carl Gustav Rye-Florentz, skogsjef i Løvenskiold-Vækerø, opplyser at formålet med veiprosjektet, som innebærer en forlengelse av Dammyrveien, er å binde sammen eksisterende veier for skogbruk i Sørkedalen og Lommedalen.

– Dette vil bidra til vesentlig effektivisering og reduserte transportkostnader for skogbruket, opplyser han.

– NOA mener veien innebærer «meget store naturinngrep». Hvordan vurderer du konsekvensene av denne veien?

– Forlengelsen av Dammyrveien er på 1.800 meter, og deler av traseen er eksisterende traktorvei. Området veien går i er plantet skog og innehar ikke spesielle miljøkvaliteter ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Hvorfor avventer dere ikke behandlingen av saken i Klima- og miljødepartementet og hos Sivilombudsmannen?

– Vi vil aldri forlenge en vei uten nødvendige tillatelser. Vi søkte om forlengelse av veien i 2013. Siden den gang har saken blitt behandlet grundig i mange instanser. Endelig tillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. desember 2016 og Fylkesmannen i Buskerud 5. mai 2017.

Rye-Florentz viser også til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslo NOAs anmodning om utsatt iverksettelse av veiprosjektet så sent som 9. mai.

Det er så langt uklart når Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen blir ferdig med sin behandling av saken.

Les også: Oslo er årets skogby i Europa

Mer fra Dagsavisen