Innenriks

Mener Høyre har løsningene i kampen mot ulikhet

Høyre-leder Erna Solberg starter valgkampen ved å fronte kampen mot ulikhet som en viktig sak for partiet. Det ønsker Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) velkommen.

Høyre åpnet sin valgkamp på Gardermoen i dag.

Med slagordet «Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg» ble Høyre-leder Erna Solberg møtt med stående applaus og jubel fra de i alt 450 valgkamp-tente høyrefolkene fra hele landet som var samlet for å starte kampen som skal sikre at Solberg fortsetter som statsminister.

Hun viet valgkamptalen til sosialpolitikk og kampen mot ulikhet. Høyre har gått inn i årsakene til at noen i samfunnet vårt faller utenfor, var hovedbudskapet til Solberg, og la mye vekt på partiets helse- og skolepolitikk i talen.

– Høyres visjon er å skape et samfunn med muligheter for alle, sa Solberg.

 –  Systemet foran mennesker

Hun angrep også Høyres hovedmotstander Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å snakke om ulikhet enn å gå inn i årsakene til problemet. Hun mente å se et Ap som var mer opptatt av å "kritisere og reversere",

 –  Det vitner om et parti som ikke vil gå inn i årsakene til fattigdom og utenforskap. Det skal vi snakke med frimodighet om i valgkampen. Vi er ikke bare opptatt av symptomene, men også årsakene til ulikhet, sa Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er bra om statsministeren vil gjøre ulikhet til en viktig sak i valgkampen.

–  Her har hun mye å svare for. Regjeringens har ført en politikk som øker forskjellene mellom fattig og rik, mellom by og land og mellom folk i trygg og utrygg jobb. Denne regjeringen kommer ikke unna at dere største satsing har vært skattekutt, med en sterk usosial profil, sier Støre til Dagsavisen.

Også Arbeiderpartiet markerer denne helgen at det er 120 dager til valget, med en kampanjeoffensiv i over 400 kommuner og bydeler.

Les også: Så ulike kan vi bli i Norge

 – Innskrenker muligheter

Statsministeren pekte i talen sin på regjeringens innsats innenfor rusbehandling og psykisk helsevern, noe partiet ønsker å styrke ytterligere.

Hun kritiserte deretter sin hovedmotstander for å ville reversere regjeringens helsereform: Fritt behandlingsvalg.

Les også: Skroter fritt behandlingsvalg

–  De vil innskrenke pasientenes mulighet til å velge sitt eget helsetilbud.  Med det setter de systemet foran pasientene. Jeg tror tiden har løpt ut for politikere som tror systemet er bedre på beslutninger enn mennesker. For Høyre er valgfrihet helt grunnleggende, fordi det handler om å ha respekt for at vi som mennesker er forskjellige, sa Solberg.

Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge om du vil få behandling hos det offentlige eller hos en privat aktør, og at det offentlige tar regningen uansett. Dette var en av de større ideologiske helsedebattene foran valget 2013. Støre som da var helseminister står ved kritikken av reformen:

–  Det viktigste ideologiske prinsippet er å sørge for at politikken virker, og denne reformen er byråkratisk, dyr og lite treffsikker. Det finnes mange andre grep for å nå de som har behov for hjelp som er langt bedre enn denne reformen, som har bidratt til å splitte opp helsesektoren i en privat og en offentlig del, svarer Støre.

Les også: Grenseforsvaret

Fraværsgrense

Solberg pekte på at årsakene til fattigdom kan handle om manglende tilknytning til arbeidslivet, grunnet dårlige språkkunnskaper eller mangelfull skolegang. I talen trakk hun fram flere av regjeringens endringer på skolefeltet, blant annet fraværsgrensen og hvordan nå fraværet går ned i mange fylker landet over.

–  Ap skal nå fjerne denne fraværsgrensen og erstatte den med noe de ikke helt vet hva er. Jeg skal ikke si at det er litt typisk, men det er jo det, sa Solberg.
Støre mener på sin side at Ap har vært tydelig på at de også vil ha en fraværsgrense.

–  Men det har kommet veldig mange reaksjoner på regjeringens fraværsgrense, og Ap har sagt at vi vil evaluere den og lytte til de erfaringene som har vært med denne fraværsgrensen. Det er lurt å lytte til de tilbakemeldingene som har kommet, og se hvor mange elever det nå er som ikke får gå opp til eksamen, sier Støre.

Les også: Ap snur – sier likevel ja til fraværsgrense i videregående skole

Mer fra Dagsavisen