Innenriks

Statssekretær: – For høy bemanning

forsvarer: Regjeringen mener det er for høy bemanning ved enkelte sykehus.

Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.

– Redusere

– Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus. Utfordringene var blant annet knyttet til for høy bemanning sett i forhold til planlagt aktivitet, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i en epost til Dagsavisen.

Til det som ellers framkommer i sykehusenes budsjettdokumenter har Erlandsen følgende å si:

– Sykehusene skal drive forsvarlig. Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.

– Styrket

– Sykehusenes budsjetter ble styrket med 1,9 milliarder kroner fra 2016 til 2017 til totalt litt over 141 milliarder kroner, fortsetter Erlandsen.

– De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske rammene som Stortinget bevilger. Helse Sør- Øst får om lag 54 prosent av de samlede bevilgninger til spesialisthelsetjenesten, og er ansvarlig for å fordele sine inntekter innad i regionen. Sykehusene må utarbeide budsjetter i tråd med dette.

Nyeste fra Dagsavisen.no: