Innenriks

I veien for toget

Etter omfattende jernbaneutbygging kan passasjertallene komme til å gå ned, frykter Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet tror også at Sørlandsbanen kan komme til å framstå som en «museumsbane» i etterkant av byggingen 120 kilometer med ny bane, som det legges opp til i Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Sørlandsbanen kan bli hyggelig å bruke for turister, men vil ikke være et effektivt transportmiddel, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Hvorfor i alle dager tror du dette?

– Fordi det parallelt med der hvor jernbanen går, skal bygges nye veier og mye mer veier enn det som skal bygges av nye jernbanestrekninger. I all hovedsak er det snakk om motorveier som reduserer reisetiden. Vi har sett tidligere at slike veiprosjekter slår negativt ut for jernbanen, svarer Lundberg.

Les også: Regjeringen setter nye bomrekorder

Nær tre ganger så mye

I alt planlegges det bygging av 940 kilometer med vei mot bare 340 kilometer med jernbane, der hvor hovedveiene går parallelt med jernbanen i Sør-Norge. Det går fram av en gjennomgang Naturvernforbundet har gjort av regjeringens forslag til nye samferdselsprosjekter fram mot 2029.

Den største skjevheten i utbyggingsplanene, gjelder den allerede nevnte Sørlandsbanen mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. Her skal det bygges nær 400 kilometer med ny hovedvei, mot, som også allerede nevnt, cirka 120 kilometer med bane.

Mellom Oslo og Trondheim skal det bygges mer enn dobbelt så mye vei som jernbane. Mellom Oslo og Bergen er misforholdet nesten like stort.

Den eneste korridoren hvor det satses mer på bane enn på vei, er fra Oslo til Sverige gjennom Østfold, men her er det allerede motorvei på hele strekningen, påpeker Naturvernforbundet.

De nye utbyggingsplanene framstår som en blåkopi av hva som allerede er blitt ferdigstilt av samferdselsprosjekter de siste årene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Veldig overvekt av veier

Som Dagsavisen skrev i november, har det blitt fullført 41 store riksveiprosjekter mot bare to nye jernbanestrekninger, siden 2013. I kilometer innebærer dette at det har kommet ti ganger mer ny vei enn ny jernbane.

Denne tunge satsingen på vei kommer også til uttrykk i klimautslippene. I perioden 2013-2015 gikk utslippene fra veitrafikken opp i samtlige fylker med unntak av Finnmark.

– Nasjonal transportplan 2018-2029 er ikke det vi trenger for å løse de mange miljøutfordringene fra transport. Den inneholder noen lyspunkter, men dette oppveies, og mer enn det, av andre tiltak med stor skade for natur og miljø, mener Lundberg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ser helt annerledes på dette.

– Vi vil bygge mer jernbane enn noen regjering har gjort på over 50 år, uttalte han ved framleggelsen av NTP.

Les også: Mål om nullutslipp på ny asfalt