Innenriks

Mål om nullutslipp på ny asfalt

Regjeringen setter seg ambisiøse miljø- og klimamål i Nasjonal transportplan 2018-2029, samtidig som det satses tungt på veiutbygging.

Under presentasjonen av den lenge etterlengtede, men også på forhånd grundig lekkede transportplanen, ble «CO2» og «klima» bare så vidt nevnt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Heller ikke de øvrige innlederne fra henholdsvis Høyre, Frp, KrF og Venstre, slet ut disse ordene i sine svært rosende omtaler av den 328 sider tykke planen.

Les også: Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger

Frp: Særdeles fornøyd

I stedet ble det snakket i det vide og brede om nye veiprosjekter.

– Frp er særdeles fornøyd, uttalte partiets Morten Stordalen etter å ha fortalt om de 290 kilometerne med firefelts motorvei og de 910 kilometerne med annen vei som skal bygges i løpet av de neste 12 årene.

Av NTPs «grand total» på 1.064 milliarder kroner - hvorav 131 milliarder i bompenger - skal om lag halvparten, 536 milliarder, brukes til å bygge «mer effektive og tryggere veier», for å bruke Stordalens formulering.

Også Høyres Nikolai Astrup og Venstres Abid Raja var opptatt av veier i sine innlegg.

– Vi i Venstre er ikke imot veier. Vi er imot dårlige veier, sa sistnevnte.

Han utløste deretter humring i den fullsatte Plenumssalen i R4 i Regjeringskvartalet, med sine formuleringer om at «ingenting har dårligere tid enn en død laks» og «om du skal besøke svigermor eller rømme fra svigermor, er du avhengig av transporten».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skal nå Paris-målene

Men Raja sa også at «vi skal nå våre Paris-mål». De innebærer en reduksjon i klimagassutslippene på 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet med utslippene i 1990.

Kutt i transportsektoren vil være sentrale for å kunne lykkes med dette. Den står for om lag 60 prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, som også omfatter bygg, jordbruk og avfall. Derfor tar regjeringen en rekke grep i NTP 2018-2029, blant annet følgende:

* Regjeringen vil legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslippskjøretøy ved kjøp av bil.

* Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

* Innen 2030 skal tyngre varebiler, 75 prosent av de nye langdistansebussene og 50 prosent av de nye lastebilene være nullutslippskjøretøy.

* Varedistribusjonen i sentrum av de største byene skal være tilnærmet utslippsfri innen 2030.

* Regjeringen vil innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraftig biodrivstoff i luftfarten fra 2019, med mål om 30 prosent i 2030.

* For jernbanen vil regjeringen legge til grunn nullutslippsløsninger i alle framtidige offentlige materiellanskaffelser.

* Det skal utarbeides en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren.

– Regjeringen fortjener skryt for at de setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøy, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

Les også: 18 milliarder skal gi mer gods på bane

– Mangler 3.000 ladere

Men ifølge ham mangler planen likevel noe svært vesentlig.

– NTP må legge planer, ikke bare for asfalt, men også for lading. Regjeringen har laget en investeringsplan på 1.000 milliarder kroner for transportinvesteringer de neste årene, men de har ikke prioritert å legge inn noe til infrastrukturen som må på plass for å legge til rette for utslippsfri transport. Elbilforeningen har beregnet at vi trenger 3.000 hurtigladere og at det er et investeringsbehov på én milliard i året til utbygging av lading fram mot 2020, påpeker Holm.

Også SV Kari Elisabeth Kaski har innvendinger mot den nye transportplanen.

– Byene taper satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bilbasert vekst. Regjeringen går nå imot Oslopakke 3-avtalen og legger prestisje i å bygge motorveien E18 inn mot Oslo. Om den veien skal bygges blir en viktig sak i valgkampen, begynner hun.

– Regjeringen har i fire år somlet med å inngå bymiljøavtaler, og nå unnlater de i NTP å utvide ordningen til flere byer. Dermed satser de ikke videre på redusert biltrafikk og mer kollektiv i landets byer, fortsetter førstekandidaten til Stortingsvalget for Oslo SV.

Kaski er heller ikke fornøyd med regjeringens innsats når det gjelder jernbane og flytrafikk.

– Høyre-Frp-regjeringen forsinker viktige togsatsinger på Bergensbanen, til Grenland, Halden og Lillehammer. Avinor får derimot fortsette planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Slik planlegger man for mer flytrafikk framfor satsing på høyhastighetstog.

Les også: Slik kan den nye tunnelen under Oslo bli

Les også: Transportplanen er Ole Brumm-politikk, mener miljøvernerne

Mer fra Dagsavisen