Elbilforeningen har beregnet at det er behov for 3.000 hurtigladere og et investeringsbehov på 1 milliard kroner i året til utbygging av lading fram til 2020.. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Transportplanen er Ole Brumm-politikk, mener miljøvernerne

«En grønnere transporthverdag», kaller regjeringen Nasjonal transportplan. Ole Brumm-politikk, svarer miljøvernerne og mener den sier «Ja takk, begge deler».

Fagetatene legger til grunn at transportutslippene skal halveres i planperioden.

– Målene er gode. Derfor er det ekstra skuffende at planen ikke viser hvordan vi skal nå dem, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Den sier ikke noe om hvordan man skal få nok ladestasjoner til elbiler, hvordan busser og varebiler skal bli utslippsfrie eller hvordan havnene våre skal få landstrøm, fortsetter han.

Ole Brumm

Naturvernforbundet peker på at planen inneholder betydelig med statlige penger til kollektivsatsing i de større byene, mer til sykkelveier og satsing på godstransport på jernbane. Likevel er det ikke nok, synes forbundet.

– Ole Brumm har tydeligvis vært engasjert som konsulent i arbeidet med denne planen, sier forbundsleder Silje Ask Lundberg.

Blant det som bekymrer er utbygging av motorveier.

– Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorvei og jernbane, viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

Ladestasjoner

Zero mener regjeringen setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøyer, men savner planer og penger for å få på plass flere ladestasjoner.

– Tilgang til lading langs hele veinettet i hele landet er helt sentralt for at folk skal skifte til elbil, sier Zero-leder Marius Holm.

Norsk elbilforening har beregnet at det er behov for 3.000 hurtigladere og investeringer på 1 milliard kroner i året til utbygging av lading fram til 2020.

– Regjeringen lener seg på at marked og teknologi skal løse dette på egen hånd. Det er en svært dårlig plan, sier foreningens kommunikasjonsleder Petter Haugneland.

Reduksjon i CO2-utslipp

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier planen legger til rette for utslippskutt. Transportsektoren står for rundt en tredel av utslippene i Norge, i alt 15,6 millioner tonn CO2. Utslipp fra veitrafikk står for den største andelen.

På pressekonferansen fikk han spørsmål om hvor mange tonn CO2 som er kuttet i planen og om det er nok til at Norge oppfyller forpliktelsene i Parisavtalen.

– Vi ser for oss en reduksjon i CO2-utslipp fra bilparken på 2 millioner tonn i året, fra 10 millioner tonn i dag til cirka 8 millioner tonn, sa han.

Men dersom bilparken skiftes ut raskere, kan utslippene kuttes til 4 millioner tonn i løpet av de neste tolv årene, framholder han.

– Da har du altså mer enn innfridd Paris-forpliktelsene, sa statsråden.