Innenriks

Ny ruspolitikk på trappene

Om det blir rødgrønn seier etter valget kan ruspolitikken fort se svært annerledes ut. Forrige helg gikk SV inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. I helgen skal Senterpartiet finne ut hvor langt de vil gå.

Bilde 1 av 2

TRONDHEIM (Dagsavisen): Flere partier kan i løpet av våren endre sin ruspolitikk når partienes landsmøter skal vedta program for de neste fire årene. Mens SV forrige helg gikk inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotika, vil Senterpartiet denne helgen debattere hvor langt de skal gå i å flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet.

Kommentar: Senterparty (Hege Ulstein)

Portugal-modellen

Et mindretall i Senterpartiets programkomité vil at Sp skal hente inspirasjon fra Portugal-modellen. I Portugal er det etablert tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. De vurderer om vedkommende heller skal få helsehjelp enn straff.

– Vi må innrømme at vår modell har vist seg å ikke fungere. Her har vi noe å lære av Portugal, sier tidligere leder av Senterungdommen, Erling Laugsand, som tilhører mindretallet i programkomiteen.

I likhet med Norge har Portugal slitt med høye overdosetall, men har klart å snu trenden.

– Jeg mener SV derimot går litt langt, og er usikker på hvordan en slik fullstendig avkriminalisering ville slått ut, sier Laugsand.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forsiktig endring i Ap

Også Arbeiderpartiets programkomité vil endre reaksjonene overfor narkobrukere.

Narkotika skal fortsatt være ulovlig, men rusavhengiges lovbrudd skal møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, heter det i Aps programutkast.

Det ligger nok nærmere forslaget fra helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) og justispolitisk talsperson Jenny Klinge (Sp), som sentralstyret har innstilt på at landsmøtet skal vedta. Det innebærer økt bruk av alternative straffereaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer, og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp.

– Vi vil ikke ha en avkriminalisering av narkotikabruk, men i mye større grad enn i dag benytte muligheten for å ta i bruk alternative straffereaksjoner. Problemet med å flytte hele dette feltet over til helsevesenet er at en kan hindre politiet i viktig forebyggende arbeid. De har anledning til å oppsøke ungdomsmiljøer og drive forebyggende arbeid på en annen måte enn helsepersonell har, sier Toppe og legger til:

– Portugal-modellen er jeg veldig skeptisk til.

Kommentar:Slipp fangene fri – det er vår!  (Hege Ulstein)

Endring på blå side

Høyre vil også beholde et lovforbud mot bruk og besittelse av narkotika, men vil endre reaksjonene mot dem som tas for bruk, fra straff til hjelp. Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helse. I Venstres utkast til partiprogram, heter det at «narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling».

Les også: Trosstrid i Sp-toppen