Innenriks

Nei til klimaklokere elever

Regjeringen har forpliktet seg til å spre informasjon om klima og miljø. Likevel ble suksessprosjekt lagt ned.

Bilde 1 av 3

– Kan dette være et brudd på Parisavtalen?

Det er spørsmålet Tobias Thorleifsson, blant annet kjent for sine polarekspedisjoner, stiller seg etter at «Miljøambassadørsatsingen - Generasjon Grønn» ble avviklet i fjor.

Fra Miljødirektoratet startet prosjektet i 2011 og fram til avviklingen, var Thorleifsson miljøambassadør og mentor for det.

I løpet av denne tiden holdt han og flere andre miljøambassadører 2.200 foredrag for nærmere 250.000 elever i ungdomsskoler og videregående skoler landet rundt.

Les også: Helgesen: Informér mindre

– Ikke mer penger

«Nå er det ikke mer penger til å fortsette tilbudet til skolene om gratis klimaforedrag med våre miljøambassadører. Vi er svært lei oss for dette», skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

På de samme nettsidene vises det til at hele 99 prosent av dem som fikk høre om blant annet «klimasystemet, klimaendringer og -tilpasning», var fornøyd eller svært fornøyd med foredraget.

Også en evalueringsrapport utført av Rambøll konkluderer med av bruken av miljøambassadører i skolen har vært svært vellykket. Her går det fram at 83 prosent av elevene var helt eller delvis enige i at foredragene lærte dem mye om miljø og klima.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Svært alvorlig

– Hvorfor ble «Generasjon Grønn» avviklet?

– Det var iallfall ikke fordi dette ikke fungerte. Jeg har fått høre at avviklingen skyldtes budsjettkuttene til Miljødirektoratet, at det var økonomiske årsaker til dette, svarer Thorleifsson.

– Hva synes du om avviklingen?

– Nedleggelsen av «Generasjon Grønn» er svært alvorlig for klimakunnskapen i norsk skole.

Dagsavisen har i flere tidligere artikler omtalt regjeringens kutt i budsjettene til Miljødirektoratet. Dagsavisen har også omtalt de to siste tildelingsbrevene som Klima- og miljødepartementet har sendt Miljødirektoratet.

I årets tildelingsbrev heter det blant annet at:

* Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres.

* Informasjonskampanjer i direktoratets regi kan avvikles på alle områder.

* Innsatsen på nett reduseres.

* Direktoratets skolerettede arbeid kan nedprioriteres.

Dette står i sterk kontrast til hva regjeringen har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, framgår det også av Rambølls evaluering.

Les også: Forstår ikke kutt i skolearbeidet

Parisavtalen

Her skriver rådgivningsselskapet blant annet:

«Norge har, gjennom Parisavtalen, skrevet under på at de skal styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer.»

Og videre:

«I avtalens artikkel 12 slås det fast at partene, der det er hensiktsmessig, skal samarbeide om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, samt øke allmennhetens tilgang til klimainformasjon og tilrettelegge for sivilsamfunnets deltakelse.»

Rambøll påpeker også at både lærere og samarbeidsaktører har kommet med forslag om å vekke «Generasjon Grønn» til live igjen:

«Det vises til at regjeringen har forpliktet seg til å spre informasjon om klima og miljø gjennom Parisavtalen og at miljøambassadørbidragene bidrar til det samtidig som foredragene kan knyttes til flere fagområder.»

Rambøll skriver dessuten at «andre alternativer til miljøambassadørsatsingen oppfattes ikke som like virkningsfulle av informantene».

Les også: Presser fram jobbkutt i staten

– Interne budsjett-prioriteringer

– Vi så effekten av dette viktige arbeidet ute i skolene. Foredragene førte til at elevene fikk faktabasert kunnskap, men minst like viktig var samtalene på lærerværelsene, sier Thorleifsson.

Ifølge Rambølls evaluering kostet miljøambassadørsatsingen nær 3,8 millioner kroner i 2015. I tillegg kommer mellom 0,4-0,5 årsverk for prosjektleder ansatt i Miljødirektoratet.

I en epost til Dagsavisen sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro følgende om satsingen:

– Foredragsturneen «Generasjon grønn» var en langvarig formidlingssatsing som ble gjennomført i fem år og nådde mer enn 250.000 skoleelever. Satsingen ble avsluttet etter skoleåret 2015/16 som en følge av interne budsjett-prioriteringer i Miljødirektoratet. Vi har i dag ingen konkrete planer om å gjenoppta prosjektet.

Les også: – Regjeringen er en naturkatastrofe

Mer fra Dagsavisen