Innenriks

Rekordhøye erstatningsutbetalinger etter tannlegebesøk

I fjor fikk 175 personer erstatning etter dårlig behandling hos norske tannleger. Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet i 2016 til sammen 373 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin. I 175 av sakene fikk klagerne medhold, noe som tilsvarer 47 prosent, melder P4.

– Typiske eksempler på erstatningskrav vi får, er feilbehandling knyttet til rotfylling, dårlig krone- og brotilpasning og mangelfull oppfølging gjennom flere år. I 90 prosent av sakene vi gir medhold i, har det vært en feilbehandling, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i NPE til radiokanalen.

De som fikk medhold i sine klager i fjor, fikk til sammen 15,6 millioner kroner i erstatning.

Ifølge Den norske Tannlegeforening går åtte av ti voksne her i landet årlig til tannlegen, noe som betyr at den private tannhelsetjenesten behandler over tre millioner mennesker hvert år.

– Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.

Hun understreker at foreningen er glad for at klageordningen er mer kjent, og at pasientene får den støtten de skal ha.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: