Innenriks

Ber Ap og Høyre om å snu

KrF og Venstre er opprørt over behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. De vil ha med seg Ap og Høyre på å endre reglene for midlertidig opphold og reversere innstramninger i utlendingsloven.

Bilde 1 av 2

– Vi vil at Arbeiderpartiet og Høyre skal snu, sier Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.

Kravet kommer etter at 60 verger slår alarm om bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere: «I praksis er det nå så godt som umulig for dem som er over 16 år å få beskyttelse i Norge», skriver vergene i et opprop til regjeringen.

«Vi verger blir også traumatisert av smerten som blir påført barn», fortalte verge Odd Erik Germundsson i gårsdagens Dagsavisen.

– Midlertidigheten vi gir barn og unge i dag, er ekstremt krevende. Når noen av dem som bruker fritid og ressurser på å hjelpe sårbare barn, kommer med politiske utfordringer, synes jeg det er sterkt å lese. Det er naturlig at Grande og jeg nå løfter denne utfordringen videre til Ap og Høyre. Jeg håper de vil være villig til å se på regelverket på ny sammen med KrF og Venstre, sier Hareide.

Grande og Hareide ber om at Ap og Høyre sier seg villig til å endre på reglene for midlertidig opphold og trekke tilbake en av innstramningene i utlendingsloven.

Les hele brevet til vergene: Grensen er mer enn nådd

Tjuedoblet

Tidsbegrenset opphold til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke har krav på beskyttelse, er ikke noe nytt. Det ble vedtatt under den rødgrønne regjeringen, mot SVs vilje, i 2008 og innført i 2009. Men bruken av tillatelsen er betydelig skjerpet:

* UDIs tall viser at bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige i 2016 er nær tjuedoblet.

* I 2016 fikk 316 enslige mindreårige tidsbegrensa tillatelse. Året før var tallet 15.

* Selv om det ble behandla flere asylsøknader i 2016 enn året før, veier ikke økningen opp for den kraftige veksten i bruk av midlertidighet.

– En del innstramninger begynte under de rødgrønne, mens noe har blitt utvidet i asylinnstramningspakka som Venstre, KrF og SV stemte imot. Nå, når vi ser i praksis hva det fører til og hvordan det påvirker den enkeltes liv, mener jeg at de to store, bærende partiene må ta til vettet og skjønne at de er i ferd med å ødelegge mange unges start på livet bare for å markere en streng asylpolitikk, sier Skei Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rimelighet

Under asylforliket på Stortinget i fjor våres fikk nemlig Ap, Høyre, Senterpartiet og Frp flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret ved henvisning til internflukt i utlendingsloven.

Enkelt forklart kunne man tidligere ta hensyn til om en mindreårig asylsøker er mer sårbar enn voksne og f.eks. om asylsøkerens sosiale nettverk og helsemessige forhold, når internflukt ble vurdert. Dette vilkåret ble trukket tilbake fra og med 1. oktober i fjor. Tallene fra UDI viser en markant oppgang i bruk av midlertidighet etter denne endringen. I september 2016 var det 24 enslige mindreårige som fikk tidsbegrenset tillatelse. I oktober var fikk 52 mindreårige den samme tillatelsen. Til sammenligning fikk 63 enslige mindreårige tidsbegrensa tillatelse fra juli til oktober. Fra oktober, hvor den nye regelen trådte i kraft, til nyttår, fikk 210 den samme tillatelsen.

– Ap og Høyre har vært med på to endringer, innføre midlertidighet og fjerne rimelighetsvurderingen, og det er disse to endringene som gjør at vår asylpolitikk nå er på kanten av menneskerettighetene og at Norge fremstår ekstra inhumant, sier Grande.

Overser Frp

Venstre-lederen sier hun ikke ser noen grunn til å fremme noe forslag på Stortinget før hun vet at de store partiene er med på laget.

– Det er ikke noen vits for oss å komme med forslag før de store snur. Vi trenger både Ap og Høyre for å få til endring her, sier hun.

– Hvorfor inviterer dere ikke med Frp?

– Får vi Ap og Høyre til å lytte har vi til sammen et solid flertall, og denne saken er i boks, sier Hareide.

Lunken mottagelse

Verken Høyre eller Ap ser ut til å lytte til bønnen fra sentrum:

– Jeg registrerer at de to partiene stadig vekk vender seg til Ap og ber om at det ene eller andre må ryddes opp i. Jeg vil minne dem om at det ikke er Ap, men KrF og Venstre som har en samarbeidsavtale med regjeringen. Det må de ta innover seg, sier Aps Stein Erik Lauvås.

– Høyre har vært opptatt av en streng og rettferdig asylpolitikk, og at de som trenger beskyttelse skal ha det. Vi har inngått et forlik på innstramninger, og jeg tror det er viktig at vi står fast ved noen forlik over tid, sier Høyres Ingjerd Schou.

Mer fra Dagsavisen