Innenriks

Stanser rullebane

En domstol stanser byggingen av en tredje rullebane i Wien, av hensyn til klimaet.

Tillatelsen til å bygge en tredje rullebane ble anket inn til domstolen av 28 ulike motstandere av planene, blant dem en rekke privatpersoner. Etter tre dager med rettsforhandlinger, konkluderte de tre dommerne med at økningen i flytrafikken som følge av en tredje rullebane, ville føre til en uakseptabel stor økning i utslippene av CO₂ i Østerrike. Noen flere arbeidsplasser i tilknytning til flyplassen vil ikke rettferdiggjøre en slik økning, ifølge dommen.

– Det som har skjedd i Wien viser at bygging av nye rullebaner er en sterk trussel mot kampen om å redusere klodens klimagassutslipp, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Les også: Nordmenn med lite bakkekontakt - flyr mest i Europa

Også i Berlin

Sammen med en rekke andre organisasjoner kjemper Naturvernforbundet mot en lignende tredje rullebane på Gardermoen. Senest i slutten av januar sendte de et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om dette. Av brevet går det fram at også delstaten Berlin nylig har slått fast at det heller ikke ved deres hovedflyplass skal bygges en tredje rullebane.

Schwechat lufthavn i Wien er ikke bare lik Gardermoen i ønsket om en tredje rullebane, også i størrelse er de omtrent jevnstore. Førstnevnte håndterte 23 millioner passasjerer i fjor, mens Gardermoen tok hånd om 25 millioner.

Under rettsforhandlingene argumenterte flyplassens representanter for at en tredje rullebane ville redusere utslippene som følge av mer effektive avganger og ankomster. Mulighetene for å ta i bruk solcellepaneler og elektriske kjøretøy ved flyplassen, ble også nevnt som mulige virkemidler for å redusere utslippene. Det var likevel ikke nok til å overbevise dommerne om at kravet om å si nei til en tredje rullebane, måtte avvises.

– Det er bra at domstolen er tydelig på dette og setter foten ned for flybransjens ønsker om en fortsatt trafikkvekst som vil låse samfunnet til et høyt energibehov og høye utslipp i lang tid, sier Schlaupitz.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Si nei til Avinor

– Norske politikere må ta dette innover seg og si nei til Avinors ønske om å bygge en tredje rullebane på Gardermoen for å øke flytrafikken ytterligere fra et nivå som er svært høyt fra før. En tredje rullebane er også en trussel mot folkehelse og matvaresikkerhet, fordi enda mer flytrafikk vil føre til mer støy og kreve store landarealer, deriblant matjord, fortsetter Schlaupitz.

Forrige uke skrev Dagsavisen at nordmenn allerede flyr mest i Europa. Høyres Nikolai Astrup unnlot da å svare direkte på et spørsmål om Høyre kan se for seg en situasjon hvor det kan bli aktuelt å si nei til en tredje rullebane på Gardermoen.

Ledelsen ved flyplassen i Wien omtaler dommen som objektivt uholdbar og uriktig og har varslet at den vil anke saken videre til høyesterett i Østerrike.

Les også: Tviler på Rygge-retur

Mer fra Dagsavisen