Innenriks

Ansatte flytter ikke med jobben

Sist det var en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo ble ikke de ansatte med på flyttelasset. Fire av fem sluttet i jobben.

1 av 3

– Dersom jobben flytter, ser jeg for meg at jeg blir arbeidsledig resten av yrkeslivet. Jeg er over femti og det er vanskelig for meg å få ny jobb, sier Claudia Behrens (51).

Fredag forrige uke la kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner fram en plan for utflytting av inntil 1200 statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Behrens og kollega Julio Toro (56) blir trolig berørt: De er seniorrådgivere i Landbruksdirektoratet, som er en av en hel rekke statlige virksomheter som nå trolig skal flyttes ut av Oslo.

At nettopp deres arbeidssted er plukket ut som en kandidat for utflytting, synes de er svært svært belastende.

– Jeg er gift og har hjemmeværende barn. Det er derfor ikke aktuelt for oss å flytte. Dette føles veldig tungt, og går ut over nattesøvnen, sier Behrens til Dagsavisen.

Tall Dagsvisen har fått tilgang til, viser at nemlig de ansatte sjelden blir med på flyttelasset når statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.

Les også: Her kan du se hvilke Oslorepresentanter som støtter saken

– Store omkostninger

I 2003 vedtok Stortinget å flytte sju statlige tilsyn ut av Oslo. Til sammen 815 ansatte ble berørt av vedtaket. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget i 2010 en rapport som tok for seg de menneskelige sidene av den forrige statlige flyttesjauen.

Et sentalt funn i rapporten, er at de ansatte blir igjen i Oslo. Fire av fem sluttet i jobben, da tilsynene ble flyttet.

Trøndelag er nevnt som en mulig destinasjon for deler av Landbruksdirektoratet. Julio Toro tror ikke han vil følge med jobben til Midt-Norge.

– Hele familien og nettverket mitt er her. Jeg ser veldig tungt på å skulle starte på nytt, alene på et nytt sted.

Les:Raymond Johansen: – Velkommen til kommunen. Arbeider: – Når får vi lønn?

Verst for de eldre

Difi-rapporten viser også at mange av de eldste arbeidstakerne valgte å pensjonere seg tidligere på grunn av flyttingen. Samtidig var de aller fleste som sluttet i tilsynene raskt over i annen jobb.

Behrens tror de eldre arbeidstakerne vil få det vanskeligere enn de yngre, dersom jobbene flyttes ut.

– Det er vi som statsansatte som resten av vårt yrkesliv må betale for dette vedtaket.

Skadelidende tilsyn

Hele 80 prosent av de spurte i Difis undersøkelse mener at tilsynenes oppgaver ble skadelidende på grunn av flyttingen. Toro, som selv er utdannet sivilagronom, frykter mye kompetanse vil gå tapt også denne gang.

– Det har tatt mange år og store ressurser å bygge opp organisasjonen som den er i dag. Vi har folk med spisskompetanse på sine fagområder, som det tar lang tid å bygge opp.

Selv om ingenting er besluttet, tror Claudia Behrens usikkerheten som skapes vil svekke fagmiljøet

– De alle færreste har lyst eller mulighet til å flytte. I usikkerheten som råder nå er det mange som vil søke seg ut. Da vil landbruksdirektoratet miste kompetanse.

De 193 ansatte på Landbruksdirektoratets kontor i Oslo må vente til sommeren før de får flere svar. Regjeringen utreder flytting, og skal komme med en anbefaling innen 1. juli.Julio Toro håper de lar ham beholde jobben i Oslo.

– De må høre på argumentene våre. Det er ikke en god ide faglig sett å flytte landbruksdirektoratet.

Blir dyrt

Sanners forslaget har blitt møtt med sterke reaksjoner fra Oslo-politikere og de ansattes fagforeninger.

– Vi har ingenting imot at nye virksomheter etableres utenfor Oslo. Men å flytte eksisterende arbeidsplasser har store menneskelige omkostninger for de som rammes, sier fagforeningsleder Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.

Fagforeningslederen mener regjeringen må basere seg på kunnskap fra tidligere utflyttinger av statlige arbeidsplasser.

– Det er dyrt å flytte ut statlighe arbeidsplasser og få av de ansatte blir med. I realiteten legger man ned i Oslo for så å bygge opp igjen et annet sted. Dette burde regjeringen ha lært fra sist.