Innenriks

Riksrevisoren: Regjeringen prøvde å stanse kritikk av terrorarbeid

Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene i en rapport som kommer med kritikk av arbeidet etter 22. juli-terroren.

REAGERER: Per-Kristian Foss mener det er uakseptabelt at regjeringen ville endre konklusjonene til Riksrevisjonen.

Det skjedde ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss like før helgen.

– De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, sier han til VG.

– Vi kan ikke la våre konklusjoner sensureres, dempes eller forandres. Vi står fast på våre opprinnelige konklusjoner, fortsetter han.

I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av regjeringens arbeid med å forbedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Dette omtales i et dokument sendt til Stortinget som "svært alvorlig", som er den kraftigste kritikken som kan komme fra Riksrevisjonen.

Den fullstendige rapporten er gradert. Riksrevisjonen har på spørsmål fra Stortinget laget et sammendrag som kan offentliggjøres, noe Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ifølge VG nekter å gjøre.

– De skriver at det kan medføre skadefølger, men er ikke særlig presise på hvilke deler de snakker om. Det er veldig uklart for meg hva de legger i disse vurderingene, sier riksrevisoren.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt en felles uttalelse til VG.

– Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 (2016-17). Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten. Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev. Vi vil redegjøre nærmere for oppfølgingen i forbindelse med Stortingets høring, skriver de.

(NTB)