Innenriks

Flertall for Libya-evaluering

Under Stortingets behandling av Afghanistan-rapporten i mars, vil Venstre og SV gå inn for at også Norges rolle i Libya-krigen blir evaluert. Et flertall støtter en slik gjennomgang.

I dag er det høring på Stortinget om Godal-utvalgets knusende rapport om Norges deltakelse i krigen i Afghanistan. På samme dag er det nøyaktig seks år siden opprøret i Libya startet, og i år er det er seks år siden norske F16-fly slapp nesten 600 bomber over landet. Frem til nå har det vært liten politisk vilje til å ettergå dette på samme måte som Afghanistan-oppdraget.

I fjor var utenriksminister Børge Brende imot en evaluering av Libya-bidraget og begrunnet dette med at rapporten om Norges rolle i Afghanistan måtte på bordet først.

I mars leverer Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om Godal-rapporten, og på spørsmål fra Dagsavisen til Brende om han i dag ønsker å ta initiativet til å granske bidraget i Libya, svarer Utenriksdepartementet at ballen heller ligger hos Stortinget.

– Libya-operasjonen ble gjennomført under den forrige regjeringen. Vi mener ikke det er naturlig at regjeringen gransker en beslutning tatt under forrige regjering – det har vi ikke tradisjon for i Norge. Hvis det er et ønske om en slik evaluering, må det vedtas av Stortinget, skriver statssekretær Marit Berger Røsland i en e-post til Dagsavisen.

Partiene på Stortinget er klare for å sette ballen i spill.

Les også: Tybring-Gjedde: – Militært har dette vært et nederlag

Flertall for

– Venstre vil ta opp dette i arbeidet med evalueringen i Afghanistan-saken, hvor jeg er saksordfører, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Dette er et klart signal om at Stortinget kan varsle at vi vil ha en evaluering. I forbindelse med Afghanistan-saken vil vi gjerne ta opp igjen forslaget om en evaluering av Libya. Hvilken form vi foreslår at dette skal ha, må vi se på, men vårt mål er å få med de andre partiene og få flertall, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap: Drøfter gjerne

I fjor april, da et forslag om en Libya-evaluering var oppe i Stortinget, gikk Ap sammen med regjeringen om å stemme ned forslaget. Aps begrunnelse var også at Afghanistan-granskingen ikke var sluttført, men da rapporten var klar, ga Ap-leder Jonas Gahr Støre signaler om at også Ap nå ville støtte en slik gjennomgang.

Aps Anniken Huitfeldt er derfor overrasket over at regjeringen nå ber Stortinget ta initiativet:

– Tidligere har utenriksministeren gitt uttrykk for at han ville diskutere et opplegg for en eventuell evaluering i dialog med Stortinget. Hvis han nå ønsker at Stortinget skal komme med initiativet, tar vi det til etterretning. Arbeiderpartiet mener det vil være riktig med en gjennomgang av erfaringene med operasjonen i Libya. Vi vil nå drøfte dette med partiene på Stortinget og vurdere ulike alternativer, skriver Huitfeldt, som leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, i en e-post.

– Jeg håper Ap står på denne saken og at vi får flertall for en gjennomgang nå, men vi merker oss at det på utenrikssaker gjerne kan være flertall for noe, men så stemmer likevel ikke de store partiene for det, kommenterer Skei Grande.

Les også: Refser Syria-avgjørelse

Automatisk evaluering

Under stortingsdebatten i april i fjor sa utenriksminister Brende at det ikke kan være noe automatikk i å evaluere «enhver militær operasjon som Norge har vært en del av». Det er Venstre uenig i, og under behandlingen av Afghanistan-saken vil partiet også foreslå at det bør være et prinsipp om at alle oppdrag blir evaluert.

– Det er bra å få en evaluering, åpen høring og redegjørelse fra statsrådene i et åpent Stortinget. Det skylder vi dem som gjør jobben for oss, og politikere må tåle å bli evaluert, sier Skei Grande.

– Vi forslo det samme i fjor, så det vil vi ta opp igjen. Vårt siktemål vil ikke være å demonstrere, men å formulere noe vi kan få flertall for. Å delta i krig er en av de største beslutningene et land gjør, det skulle bare mangle at vi evaluerte det i ettertid, sier Solhjell i SV.

Kommentar: Derfor bommer Børge Brende (Espen Løkeland-Stai)

KrF: kan være nyttige erfaringer å hente

Sps Liv Signe Navarsete sier hun vil støtte forslagene fra SV og Venstre, og viser til at Sp i utkast til nytt partiprogram går inn for at alle oppdag blir evaluert.

– Sp vil gjerne være med på et samarbeid om å knesette prinsipp om at alle oppdrag, og Libya spesifikt, må bli evaluert. Alt ligger godt til rette for å få til dette nå vi nå skal håndtere Afghanistan-saken på Stortinget, sier Navarsete.

I fjor var KrF blant partiene som stemte for en evaluering av Libya-innsatsen.

– Jeg ser ingen grunn til å gå bort fra den tenkningen nå. KrF støtter en gjennomgang av Libya-aksjonen. Det kan være nyttige erfaringer å hente fra det, i likhet med gjennomgangen Stortinget nå har av Afghanistanengasjementet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Les også: Mener de som bombet landet hennes må ta ansvart for det de gjorde

– Ikke redd meg selv

Flere synes det er underlig at regjeringen argumenterer mot en gjennomgang av Libya-oppdraget med at det ikke er naturlig å granske beslutninger tatt under den forrige regjeringen.

– Det er et helt nytt prinsipp i så fall. Det viser en veldig stor ærbødighet for Ap. Jeg skjønner ikke hvorfor Høyre er så redde for Jonas. Jeg var med på den avgjørelsen som stortingsrepresentant og jeg vil gjerne at jeg er med på å bli evaluert. Jeg er ikke redd for meg selv, sier Skei Grande.

– Det er ikke noe prinsipp. Det blir litt pussig, sier Navarsete.

Hege Ulstein: Dødslekene

Nyeste fra Dagsavisen.no: