Innenriks

Lover bedre helse

– Det forebyggende helsearbeidet styrkes, forsikrer helseministeren, selv om 310 årsverk blir borte.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om store kutt i antallet ansatte i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fordi regjeringen har redusert bevilgningene deres.

– Dette kan føre til flere pasienter og mer kronisk sykdom, advarte Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Men helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) avviser at han er for lite opptatt av det forebyggende helsearbeidet som både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er representanter for.

– Det forebyggende helsearbeidet er veldig viktig og det styrkes, også i årets budsjett gjennom en satsing på psykisk helse og rusarbeid i kommunene, påpeker Høie.

Les også: Må kutte hver femte ansatte

– Utgiftene vil øke

– Det forebyggende arbeidet foregår først og fremst ute i kommunene, og også i barnehager, skoler og helsetjenesten. Noen av innsparingene som skjer sentralt, sikrer en styrking av arbeidet ute i kommunene, fortsetter han.

– Hva skal Folkehelseinstituttet prioritere ned når de blir 200 færre der?

– Jeg forventer at FHI prioriterer i samsvar med oppdragsbrevet de har fått.

– Kan du nevne eksempler på hva som skal nedprioriteres?

– Det går fram av det omfattende oppdragsbrevet.

– Helseutgiftene har årlig økt med 15-20 milliarder kroner de siste årene. Vil de fortsette å øke?

– Ja, fordi det blir flere eldre. Det er en av årsakene til at Norge nå må gå fra særstilling til omstilling. Vi er nødt til å begynne å gjøre ting på en ny måte. Vi kan ikke fortsette å ha en sentral helseforvaltning som vokser kraftig, slik den har gjort i flere år.

– Helsedirektoratet har lagt ned de nasjonale rådene for fysisk aktivitet og tobakksforebygging og også Røyketelefonen. Hva synes du om det?

– Jeg har bedt dem om å gå gjennom sine prioriteringer for å oppnå de ønskede resultatene. De har stor frihet til å finne løsninger. Røyketelefonen ble ikke lenger brukt så mye. I stedet har vi fått nye digitale løsninger som «slutta.no».

Les også: Sier nei til høvling av helsearbeidet

– Nye tiltak mot røyking

– Helsedirektoratet anslo i en rapport høsten 2010, at de samfunnsmessige kostnadene ved røyking i Norge kan være på inntil 80 milliarder kroner i året. Hvordan møter du den utfordringen når det nasjonale rådet for tobakksforebygging nå er borte?

– Med nye, effektive tiltak mot røyking. Ett av dem er standardiserte tobakkspakker. Det innføres i år.

Betydningen av å få færre røykere ved forebyggende tiltak, går også fram av rapporten «Kreft i Norge». Der opplyses det at de samlede utgiftene til kreftbehandling utgjorde cirka 13 prosent av helsetjenestekostnadene i 2014.

Ifølge Kreftforeningen dør det en nordmann av kreft grunnet røyking, hver tredje time. Fortsatt røyker 550.000 nordmenn daglig. I dag blir Høie konfrontert med dette under markeringen av verdens kreftdag.