Innenriks

– Jeg har huslån og to barn

Color Line får grønt lys av næringsministeren til å flagge ut sine Kiel-ferjer. Hundrevis av sjøfolk kan bli erstattet av utenlandske arbeidere.

Én av dem er Ronny Øksnes. Han har jobbet for Color Line i 15 år og er hovedtillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund (NSF). Øksnes forteller at stemningen er laber blant de ansatte på Kiel-ferja.

– Jeg har hus og to barn jeg skal ta vare på. Nå er jeg bare glad for hver måned jeg får betalt ned på huslånet, sier Øksnes.

Han forteller at han og kollegaene har levd med spøkelset om utflagging i mange år, og at det nå har begynt å materialisere seg.

– Folk vet at de har en tøff framtid foran seg. Med rekordhøy arbeidsledighet og 2.000 ledige sjøfolk, er det ikke bare å gå på land og finne seg en ny jobb. Det er ikke bare 700 sjøfolk som rammes, men 700 familier. Color Line bør kjenne sitt sosiale ansvar, sier Øksnes.

Han får støtte fra leder Johhny Hansen i NSF. Alle de tre sjømannsorganisasjonene roper varsku om utflaggingen.

– Når et selskap som får flere hundre millioner kroner i statsstøtte hvert år må drive med sosial dumping for å overleve, da er noe alvorlig galt, sier Hansen.

– Sosial dumping

Minst 700 av forbundenes medlemmer står i fare for å miste jobben om næringsminister Monica Mæland (H) får gjennomslag for sitt ferske forslag om å myke opp regelverket for skip som seiler under internasjonalt flagg. Med forslaget får Color Line, som i dag er norskregistrert, tillatelse til å registrere seg i det internasjonale skipsregisteret. Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår. Tidligere har det vært et krav om at passasjerskip som går i fast rute mellom en norsk og en utenlandsk havn, eller mellom nordiske land, ikke kan være internasjonalt registrert. Kravet ble innført for å beskytte norske arbeidsplasser.

– Dette er skip som er i fast aktivitet på norsk havn, og så skal rederiet erstatte den norske arbeidskraften for å spare penger. De som ansettes i stedet, vil ikke komme i nærheten av lønnsnivået som kreves for å leve i Norge, så dette er sosial dumping satt i system. Det er helt ubegripelig at en norsk regjering jobber for at det skal bli tillatt, sier Hansen.

Les også: NHO og LO frykter mer arbeidslivskriminalitet

231 mill. i statsstøtte

Det er Color Line selv som krever å få flagge ut. Hvis ikke vil selskapet, av konkurransemessige hensyn, flytte virksomheten til Danmark, kommer det fram i en rapport fra det såkalte fartsområdeutvalget. Utvalget ble satt ned av Mæland i 2014 som følge av at stadig færre skip seiler under norsk flagg. I høringsforslaget fra næringsministeren blir kravet delvis oppfylt ved at Color Line får flagge ut de to ferjene som går mellom Oslo og Kiel i Tyskland, hvor mannskapet også er størst. Det er de catering-ansatte som risikerer å bli erstattet.

I stedet for å gi etter for Color Lines krav, bør Mæland sette hardt mot hardt, mener Hansen i sjømannsforbundet. Han viser til at selskapet allerede har unntak fra lotteriloven slik at de kan ha kasino om bord, i tillegg til taxfreebutikker på rutene under 24 timer. Ifølge forbundet gir dette Color Line flere hundre millioner i inntekter hvert år. I tillegg får Color Line refundert alle innbetalte skatter og avgifter knyttet til skipet gjennom den såkalte nettolønnsordningen. I 2013 utgjorde dette 231 millioner kroner, viser tall fra fartsområdeutvalget.

Dersom disse godene blir fjernet, vil trusselen om å flytte til Danmark fort forsvinne, mener Hansen.

– Hvis en samlet fagbevegelse går til Stortinget og krever at disse unntakene fjernes, tror jeg mye av inntektsgrunnlaget til Color Line vil forsvinne. Color Line kunne flagget ut for lenge siden, men de har valgt å ikke gjøre det, sier Hansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klage fra ESA

Mæland begrunner selv regelendringen med at dagens praksis er i strid med EØS-avtalen. 9. februar 2016 åpnet EFTAs overvåkingsorgan ESA sak mot Norge. ESA mente at forbudet mot å la internasjonalt registrerte skip transportere passasjerer mellom Norge og utlandet, var i strid med bestemmelsen om fri bevegelighet av tjenester. I høringsbrevet skriver Mæland at regjeringen først var uenig i denne vurderingen, men at Nærings- og fiskeridepartementet i ettertid er «blitt gjort oppmerksomme på at en begrensning som knyttes opp mot bestemte landegrenser vil være svært krevende å forene med indre markedsregler.»

Det betviler Hansen.

– Dagens praksis har vært den samme siden 1987, og ESA har akseptert den fram til nå. Vi har vært i kontakt med EØS-spesialister som sier at Norge er i sin fulle rett til å sette begrensninger i sitt eget register, sier Hansen.

– Trusler sikrer ikke de ansatte

Næringsminister Monica Mæland (H) reagerer kraftig på det hun kaller uetterrettelige påstander fra sjømannsorganisasjonene.

– De later som om forskriften er noe nytt som plutselig er oppstått, og at jeg kommer med forslag som er i strid med det fartsområdeutvalget la fram. Det er rett og slett ikke riktig. Utvalget kom fram til kompromisser som alle kunne leve med, var beskjeden jeg fikk, og disse har vi lojalt fulgt opp fra regjeringens side, sier Mæland.

Mæland kaller forskriftsendringen en ren teknisk justering.

– Alle visste at denne ordningen måtte notifiseres i ESA. Vi jobbet tett opp mot dem for å notifisere den i tråd med utvalgets forslag, men det lot seg ikke gjøre. Men det er en rent teknisk justering, sier hun.

Les også: Monica Mæland stilles til veggs om Telenor

Kunne vært verre

Ifølge næringsministeren er alternativet å miste 2.500 arbeidsplasser.

– Jeg forstår at det er veldig vanskelig når Color Line sier at opptil 700 ansatte kan miste jobben. Dette var noe vi dessverre var veldig klar over også for to år siden da utvalget kom med sin innstilling. Alternativet er at vi mister ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser, dersom Color Line flagger ut til Danmark. Det var en situasjon vi måtte forhindre, og det er bakgrunnen for kompromisset alle har fulgt opp til nå, men der sjømannsorganisasjonene nå tar en omkamp, sier Mæland.

Hun mener det er helt feil oppskrift å ta fra Color Line goder slik at det blir mindre lønnsomt for dem å flytte til Danmark.

– Trusler sikrer ikke norske arbeidsplasser. Color Line står fritt til å flagge ut, og vi kunne satt stille og sett på at det skjedde. I stedet har vi jobbet for å styrke rammebetingelsene.

Les også: – EØS-avtalen blir viktigere

Avventer ESA

Konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line vil verken bekrefte eller avkrefte at 700 ansatte vil bli sagt opp dersom Mælands forslag går gjennom. Han ønsker heller ikke å kommentere beskyldningene om sosial dumping.

– Den forskriften som nå ligger ute på høring, bygger på fartsområdeutvalgets innstilling. Rapporten viser behovet for at vi, som alle andre rederier som ønsker å være i Norge, har internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Ut over det synes vi det er riktig å avvente til ESA har sagt sitt, og forskriften i så fall blir gjeldende, før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier Mathisen.

Mer fra Dagsavisen