Innenriks

Flere utenlandske arbeidere mistet livet på jobb

Utenlandske arbeidstakere settes til de mest risikofylte jobbene.

Samtidig som antall arbeidsskadedødsfall er det laveste på over 40 år, øker andelen av utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, viser en ny oversik

Andelen utenlandske arbeidere som mister livet på jobb øker, viser Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall 2016. Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere. Det tilsvarer 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Selv om tallet er lavere enn i 2015, er andelen av det totale antall arbeidsskadedødsfall høyere.

Får risiko-jobber

– Det vi erfarer i tilsyn er at utenlandske arbeidstakere ofte settes til de mest risikofylte jobbene. Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til NTB.

Tre av de utenlandske omkomne i fjor var fra Litauen, mens de øvrige kom fra Kroatia, Polen, Slovakia og Sverige. De tre litauerne døde i det store leirraset på Sørum i Akershus, to døde i forbindelse med arbeid på kraftlinjer, to omkom i trafikkulykker, to omkom i fallulykker og en mann fra Slovakia omkom da en gassgrill i Dyreparken i Kristiansand eksploderte.

Flest døde i bygg og anlegg

– Det vi som tilsyn ser generelt, er at der det er alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, er det også ofte andre brudd. Når det er sagt, kan vi ikke si noe om dette når det gjelder de nye tallene. Og om det har vært slike situasjoner der, eller om det har vært andre årsaker til ulykkene, sier Lekve.

For å kunne bedre sikkerheten for utenlandske arbeidstakere, jobber tilsynet i år med å få mer kunnskap om risikoen de møter på jobb.

Totaloversikten viser at i alt én kvinne og tjuefire menn døde som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i fjor. Dette er åtte færre enn i 2015, og det laveste antallet i tilsynets oversikt siden 1970. Lekve understreker at det er for tidlig å si om nedgangen er en trend eller om det skyldes tilfeldige svingninger.

Flest mistet livet i bygg og anleggsvirksomhet. I alt fire arbeidstakere mistet livet på jobb innenfor transport, og fire i landbruk. Industrien hadde ingen arbeidsskadedødsfall i fjor.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: