Innenriks

Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte

Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring.

Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nasjonalt løft

Knutsen refererer til et Ap-forslag i Stortinget om en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre i sykehjem eller de som mottar hjemmetjenester. Det ble nedstemt av Høyre og Frp samt Venstre.

– Det trengs et nasjonalt løft med konkrete tiltak for bedre kosthold og ernæring for eldre. Vi tror dette må bli det neste store satsingen i eldreomsorgen, påpeker Ap-politikeren.

Partiet foreslår følgende:

* Å sikre at kunnskap om ernæring for sårbare grupper i helsetjenesten får mer plass i helseprofesjonsutdanningene.

* En helhetlig nasjonal strategi med konkrete tiltak for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre som får tjenester i sykehjem og hjemmetjeneste.

* Få en ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester og beskrive konkrete tiltak for å iverksette nasjonale retningslinjer mot underernæring hos eldre, innen en definert tidsramme.

– Ved siden av et kompetanseløft for ernæring, er også  kunnskap hos personalet i alle ledd viktig. Enten maten tilberedes på sentralkjøkken, institusjonskjøkken eller i hjemmet, er helheten fra der maten lages til den står på bordet helt avgjørende, mener Knutsen.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) sier til ANB at Ap-forslaget i fjor kom på et tidspunkt da regjeringen allerede var i gang med arbeidet for en nasjonal kostholdsplan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Styrker kompetansen

Kjønaas Kjos peker også på invitasjonen fra regjeringen til landets sykehjem om en konkurranse for å heve kvaliteten på institusjonsmaten. Hun har stor tro på oppfordringen til sykehjemmene om å legge måltidet senere på ettermiddagen.

– Vi er godt i gang med å styrke kompetansen på helse i kommunene, sier Kjos, og viser til primærhelsemeldingen.

– Meldingen understreker behovet for en ernæringsfysiolog i kommunene. Lokalpolitikerne må spørre seg selv om fokuset de har på ernæring og om de forstår hvor viktig det er. (ANB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: