Innenriks

Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte

Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring.

Nær 60 prosent av eldre i institusjoner er underernærte viser rapport fra Helsedirektoratet.

Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nasjonalt løft

Knutsen refererer til et Ap-forslag i Stortinget om en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre i sykehjem eller de som mottar hjemmetjenester. Det ble nedstemt av Høyre og Frp samt Venstre.

– Det trengs et nasjonalt løft med konkrete tiltak for bedre kosthold og ernæring for eldre. Vi tror dette må bli det neste store satsingen i eldreomsorgen, påpeker Ap-politikeren.

Partiet foreslår følgende:

* Å sikre at kunnskap om ernæring for sårbare grupper i helsetjenesten får mer plass i helseprofesjonsutdanningene.

* En helhetlig nasjonal strategi med konkrete tiltak for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre som får tjenester i sykehjem og hjemmetjeneste.

* Få en ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester og beskrive konkrete tiltak for å iverksette nasjonale retningslinjer mot underernæring hos eldre, innen en definert tidsramme.

– Ved siden av et kompetanseløft for ernæring, er også  kunnskap hos personalet i alle ledd viktig. Enten maten tilberedes på sentralkjøkken, institusjonskjøkken eller i hjemmet, er helheten fra der maten lages til den står på bordet helt avgjørende, mener Knutsen.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) sier til ANB at Ap-forslaget i fjor kom på et tidspunkt da regjeringen allerede var i gang med arbeidet for en nasjonal kostholdsplan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Styrker kompetansen

Kjønaas Kjos peker også på invitasjonen fra regjeringen til landets sykehjem om en konkurranse for å heve kvaliteten på institusjonsmaten. Hun har stor tro på oppfordringen til sykehjemmene om å legge måltidet senere på ettermiddagen.

– Vi er godt i gang med å styrke kompetansen på helse i kommunene, sier Kjos, og viser til primærhelsemeldingen.

– Meldingen understreker behovet for en ernæringsfysiolog i kommunene. Lokalpolitikerne må spørre seg selv om fokuset de har på ernæring og om de forstår hvor viktig det er. (ANB)