Innenriks

Like ofte syke

Ansatte i privat sektor har like mye sykefravær som ansatte i kommunal sektor, ifølge en ny rapport. – Viser at det ikke går an å sammenligne, mener KS.

En ny rapport viser at ansatte i privat sektor har like mye sykefravær som ansatte i kommunal sektor når man kontrollerer for ulikheter i arbeidsstyrken. Likevel er fraværet høyt i kommunene, særlig blant kvinner og i helse- og omsorgsyrkene.

Kontrollert for kjønn, alder, utdanningsnivå, ansiennitet og avtalt arbeidstid, er ikke sykefraværet høyere i kommunal sektor enn i privat sektor, viser en rapport analyseselskapet Proba har laget for kommunenes interesseorganisasjon KS. Med samme utgangspunkt har kommunal sektor hatt en nedgang i sykefraværet de siste fem-ti årene, og en bedre utvikling enn privat sektor, ifølge rapporten.

– Satt på spissen viser disse resultatene at det ikke går an å sammenligne fraværet mellom en mannlig industriarbeider som jobber fulltid og en kvinnelig sykepleier som jobber deltid, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS.

Hun mener det er på tide å nyansere debatten om sykefravær.

– Vi er opptatt av at det skal være mer forståelse for de ulikhetene som finnes mellom sektorene. Fylkeskommunene har for eksempel like lavt fravær som staten. Det er også store forskjeller mellom kommunene.

Fortsatt høyt fravær

Ferske tall fra Nav viser at sykefraværet i landet holder seg på et stabilt, høyt nivå. De siste sju kvartalene har fraværet sunket marginalt fra 6,4 til 6,3 prosent. Fraværet har økt mest blant menn mellom 30 og 39 år det siste året, men fortsatt er kvinner oftere sykmeldte. For kvinner var det legemeldte sykefraværet 6,8 prosent i tredje kvartal, mens 4,2 prosent av mennene var sykmeldt.

Budskapet fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er klart:

– Vi ser at sykefraværet er høyere i offentlig sektor enn i privat sektor, og at det er høyere blant kvinner enn menn. Dette er et bilde som har vart i mange år. Det viser at offentlig sektor, der kvinnene er i flertall, må bli flinkere til å jobbe med sykefraværsproblematikk, sier arbeidsministeren til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ingen quick fix

Igjen viser Hjertaas til sammensetningen av arbeidsstyrken.

– Mye av forklaringen ligger i at 78 prosent av ansatte i kommunal sektor er kvinner, og blant kvinner er sykefraværet 80 prosent høyere enn blant menn. Arbeidsstyrken er også eldre. Vi løser ikke problemet ved å forklare det, men vi ser også at noen kommuner klarer å holde sykefraværet lavt. Vi må lære av dem, sier Hjertaas.

Ifølge Hjertaas jobbes det allerede hardt i kommunene for å få ned fraværet.

– Når vi spør våre kommuner, svarer de hvert år at sykefraværet er den største arbeidsgiverutfordringen. Det er stor bevissthet rundt det. Det betyr ikke at det ikke er rom for forbedring. Derfor har vi satt i gang et samarbeid med Nav hvor vi fra neste år vil tilby rådgivning til store kommuner med sykefravær over 10 prosent. Det er ingen quick fix her, sier hun.