Innenriks

– Regjeringen er en katastrofe

Regjeringen varmer opp til det kommende klima-toppmøtet med omfattende kutt i Miljødirektoratet.

Bilde 1 av 3

I forslaget til statsbudsjett for 2017 er det for det første snakk om et avbyråkratiseringskutt på 0,5 prosent, i tråd med hva andre statlige etater og instanser har måttet finne seg i de to siste årene. For Miljødirektoratets del er dette kuttet på tre millioner kroner neste år.

Dernest kommer et kutt på 30 millioner kroner «som ledd i arbeidet med å nå målet om effektivisering i statlig forvaltning».

SVs Heikki Eidsvoll Holmås tyr til sterke ord når han skal karakterisere disse kuttene.

– Erna Solbergs regjering er en naturkatastrofe, sier han.

Les også: Klimakrise hos de borgerlige

– Må ty til oppsigelser

– Nå må vi ty til oppsigelser, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– 33 millioner kroner er såpass mye penger at vi ikke klarer å ta det med naturlig avgang og turnover. Vi har allerede i inneværende år nedbemannet på den måten.

– Hvor mange mister jobben sin?

– 33 millioner kroner tilsvarer 45 årsverk, svarer Hambro, men hun tilføyer at det ennå ikke er klart hvor mange som vil måtte gå.

I forslaget til statsbudsjett konstaterer også regjeringen at som følge av budsjettkuttet «vil bemanninga i Miljødirektoratet bli redusert».

Regjeringen ramser deretter opp hva direktoratet skal bruke mindre tid på etter nedbemanningen, blant annet:

* Vannforvaltning.

* Verneområder.

* Vilt og villaks.

* Prioriterte arter.

* Utvalgte naturtyper.

* Havforvaltning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Action» i Marrakech

Samtidig som Hambro forbereder seg på å overbringe dårlig nytt til en del av sine ansatte, forbereder klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) seg på tur til Marrakech i Marokko. 7. november starter FNs klimatoppmøte der. Temaet i år er «action» – handling.

Holmås har ikke all verdens forhåpninger til hva statsråden kan få utrettet der, med tanke på det som regjeringen gjør på miljøfronten her hjemme.

– Dette sa Erna Solberg om den rødgrønne regjeringen i 2013: «Det trengs en ny giv i miljøpolitikken. Under dagens regjering har klassisk naturvern blitt nedprioritert», minner Holmås om.

– Hennes nye giv for naturvernet er et dramatisk kutt i Miljødirektoratets arbeid for å ta vare på natur, fortsetter han.

Holmås frykter nå at kuttet på 33 millioner kroner blant annet kan føre til at det ikke blir noen nasjonalpark i Østmarka.

Han viser i den anledning til svaret som SV har fått fra regjeringen etter å ha stilt spørsmål om hvilke konsekvenser budsjettkuttet kan få for Miljødirektoratet. I dette svaret heter det blant annet:

«For arbeidet med verneområder vil den reduserte bemanningen i Miljødirektoratet kunne bety (...) redusert framdrift i arbeid med kartlegging av verneområder, opprettelse av verneområder (...) og godkjenning av forvaltningsplaner.»

Les også: Vil utrede park

– Aldri høyere tempo

Vidar Helgesen avviser blankt kritikken fra Holmås:

– Den reduserte driftsbevilgningen til Miljødirektoratet vil ikke gå ut over Miljødirektoratets lovpålagte oppgaver eller gjennomføring av stortingsvedtak, forsikrer han.

– Der Holmås bruker megafon, vil jeg bruke informasjon. Det har aldri vært høyere tempo i skogvern enn under denne regjeringen. Da vi overtok, var det en kø av skogeiere som tilbød verneområder, men det var ikke penger. Nå er pengene der og køen er borte. Den høye bevilgningen videreføres neste år. Vi har også økt tempoet i marint vern, etablert nye marine verneområder, inkludert nå nylig flere hummerreservater. Holmås glemmer alle de vedtakene der naturhensyn har vunnet frem, som for eksempel villreinen i saken om alpinbakke i Nesset og trekkfuglene i saken om vindkraftverk på Siragrunnen, fortsetter Helgesen.

– Hvorfor kutter dere så mye i Miljødirektoratet når behovet for å redde klimaet og miljøet er større enn noen sinne?

– Norge, og verden, står overfor en fundamental omstilling. Vi trenger en storstilt mobilisering av næringsliv, forskere og myndigheter dersom vi skal klare å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser. Vi må tenke bredt. Det er ikke antallet ansatte i miljøforvaltningen som avgjør om vi lykkes i denne omstillingen. Og det totale bevilgningsnivået til Miljødirektoratet går opp og ikke ned.

– Sender ikke disse kuttene et uheldig signal i forkant av klimatoppmøtet i Marrakech?

– Nei. Jeg var nettopp på et klimamøte i Marrakech, og jeg kan avsløre at de var mer opptatt av Norges betydelige bidrag til å løse klimaproblemet enn å diskutere bevilgninger til en underliggende etat. Hovedtema på møtet var nettopp finansiering av globale klimatiltak.

– Hvordan vil du definere Miljødirektoratets rolle? Har det mindre betydning enn tidligere?

– Miljødirektoratet spiller den samme rollen som før. De gjennomfører klima- og miljøpolitikk og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken.

Kommentar: – Still kabinettsspørsmål, Erna (Arne Strand)