Innenriks

Her er det flest korridorpasienter

Over 17.000 pasienter ble i årets fire første måneder henvist til en seng i en sykehuskorridor, til tross for helseministerens mål om null korridorpasienter i 2016.

Bilde 1 av 4

Ingen korridorpasienter i 2016, var helseminister Bent Høies (H) mål da han holdt sin årlige sykehustale i januar.

– Det er realistisk å få det til. Men sykehusene må tenke nytt og jobbe smartere, sa helseministeren til NRK.

Tallene for januar til april i år viser at 1,4 prosent av pasientene på norske sykehus likevel måtte ligge i en seng i en korridor, viser tall fra Helsedirektoratet. Det utgjør 17.294 pasienter.

Les også: Innfrir krav om medisinfri behandling

– Kommunene er propp

De 10 verstingsykehusene i bruk av sengeplasser i korridorene var:

* Stord sjukehus ved Helse Fonna, 3,9 prosent

* Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, 3,7 prosent

* Kongsberg og Ringerike sykehus ved Vestre Viken, begge 3,6 prosent

* Sykehuset i Harstad ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, 3,6 prosent

* Sykehuset Namsos, 3,5 prosent

* Sykehuset Telemark, Skien/Porsgrunn, 2,8 prosent

* Helse Bergen, Voss sjukehus, 2,7 prosent

* Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, 2,3 prosent

* Vestre Viken, Drammen sykehus, 2, 3 prosent

Reidun Rasmussen Mjør, klinikkdirektør på somatisk klinikk ved Stord sjukehus, forklarer den høye andelen korridorpasienter ved sykehuset slik:

– Dette var en periode da vi hadde uvanlig mange innleggelser, kombinert med at vi hadde uvanlig mange ferdigbehandlede pasienter som skulle ha vært tilbake i kommunene sine. Dette svinger litt. Det er også slik i vårt område at vi ennå ikke har fått på plass alle de kommunale øyeblikkelig hjelp-sengene.

For somatiske pasienter ble døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen et lovpålagt tilbud i 2016. Dette er for å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når det ikke er ønskelig eller nødvendig.

– Vi har som mål at det ikke skal være korridorpasienter. Vi må komme dette til livs, men er avhengige av at tilbudet i kommunene er på plass, sier Mjør.

Les også: Ber Høie droppe fiaskoprosjekt

Høie: Trodde ikke på null

Helseminister Bent Høie sier nå til Dagsavisen at han ikke hadde forventet null korridorpasienter i 2016.

– Antallet går ned, og da jeg ga dette oppdraget i januar om at målsetningen skulle være å ikke ha korridorpasienter, hadde jeg selvfølgelig ikke forventet at det var en oppgave sykehusene klarte å løse i løpet av fire måneder, sier Høie.

– Vil du nå justere målet for 2016?

– Nei, jeg vil absolutt ikke justere målet når vi ser en god utvikling. Det er riktig å holde fast på at vi ikke skal ha korridorpasienter, og det er et mål jeg vil gjenta for 2017, sier Høie.

Andelen korridorpasienter har sunket på landsbasis fra 2011 til 2015 – fra 2 prosent til 1,4 prosent.

– Hadde utviklingen vært god og situasjonen vært god, hadde jeg heller ikke innført dette målet. Et mål om ikke å ha korridorpasienter er et veldig tydelig krav fra min side som vil gjøre at sykehusene jobber mye mer med dette. De endrer for eksempel rutiner i forbindelse med akuttinnleggelser, får avklart pasientens tilstand tidligere og hindrer dermed innleggelse, og de har også etablert mottak der de ikke legger pasienten inn på sykehus, men får avklart tilstanden i løpet av dagen, sier Høie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vurderer økte døgnbøter

– Ut fra det Stord sjukehus forteller, ser det ut til at det sitter propper andre steder i Helse-Norge som gjør det vanskelig for sykehusene å nå ditt mål om null korridorpasienter. Hva vil du gjøre med dette?

– Vi har gitt penger til kommunene for å etablere den typen tilbud. Ulike sykehus og områder har ulike årsaker til at de har korridorpasienter. Noen steder betyr det at de må endre måten de jobber på, andre steder blir pasienter liggende fordi kommunene ikke tar dem imot, sier helseministeren.

Kommuner må i dag betale 4.000 kroner døgnet hvis en pasient må ligge ekstra lenge på sykehuset.

– Vi må vurdere om det er nok, sier Høie.

Les også: – Døden er ikke en diagnose

Sykehusstreiken

– Tror du vi vil få noen måned i 2016 med null korridorpasienter?

– Jeg tror nok ikke vi vil se null prosent noen måned i dette året samlet sett. Vi har også vært igjennom en sykehusstreik som har skapt utfordringer for sykehusene med tanke på å nå denne målsetningen, sier Høie.