Innenriks

Varsler vernekamp

LOs største forbund, Fagforbundet, varsler kamp for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og hisser på seg oljeindustrien i nord.

I forkant av LO-kongressen neste år har Fagforbundet levert et forslag om at «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder», ifølge VG. Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet bekrefter at de sårbare områdene de tenker på, er Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi har varig vern av vassdrag i Norge, og jeg synes vi må tørre å ta en slik prinsipiell debatt på kongressen, sier Nord.

– Historieløst

Administrerende direktør Kjell Giæver i det nordnorske leverandørnettverket PetroArctic lar seg hisse opp av uttalelsene forbundslederen kommer med.

– Det må være toppen på historieløshet at Fagforbundet ikke ser sammenhengen mellom finansieringen av offentlig sektor og arbeiderbevegelsens mantra om å skape for å dele. Vi har en enestående offentlig sektor i Norge, bygd opp av blant annet inntektene fra oljesektoren. Når vi nå er på toppen av velferd, er det historieløst å lukke øynene for hva som gjør at vi har kommet dit, sier Giæver.

Han oppfatter uttalelsene fra Mette Nord slik at hun ønsker å begynne nedbygging av olje- og gassnæringa.

– Fra et så stort forbund savner vi et edruelig framtidsperspektiv hvor man heller erkjenner at olje og gass vil være en del av verdens energiforsyning. Da må man heller se på hvordan vi kan gjøre dette på en best mulig måte, sier Giæver.

Kamp om forslaget

Forslaget fra Fagforbundet bryter ganske kraftig med handlingsprogrammet som LO-kongressen samlet seg om for fire år siden: «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi sier det blir kamp om forslaget.

– Vi står på at det er viktig å konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen fordi det er viktig for arbeidsplasser og Norges inntekter, sier han.

– Hvis Norge legger ned sin olje- og gassproduksjon, vil det ikke gi noen klimaeffekt, fordi etterspørselen er der og andre vil levere. (NTB)